Održan Tech Boost Stars u Sarajevu: Beehold je najbolji regionalni startup

Sarajevo je bilo domaćin Demo dana u sklopu Tech Boost Stars-a. Tech Boost Stars predstavlja završnicu prvog ikada realizovanog akceleracijskog programa regionalnog karaktera za tehnološke startup-e koji je okupio ukupno 50 startup-a iz šest zemalja Zapadnog Balkana – Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Nakon višemjesečnog intenzivnog rada i priprema, 12 startup-a koji su proglašeni finalistima pred-akceleracijskog Tech Boost programa predstavilo je svoje biznise, takmičeći se za glavnu novčanu nagradu u iznosu od 15.000 EUR uz mogućnost osiguravanja budućih većih investicija za svoje kompanije.

Svoje poduzetničke investicijske ideje predstavili su sljedeći startup-i: GoGender i YuMeets iz Bosne i Hercegovine, Kamino Technologies i Roll+ iz Hrvatske, Rainbow Kids iz Albanije, GoBeyond i Dyvo sa Kosova, Bintern i Kenzo iz Sjeverne Makedonije, Neebee i KLIK i Beehold iz Srbije.

Prezentovana rješenja evaluirala je stučna komisija, a pobjedničkim startup-om proglašen je Beehold iz Srbije, koji je nagrađen glavnom novčanom nagradom. Dodatno, startup GoGender iz Bosne i Hercegovine nagrađen je od strane Digital Den, crnogorskog i regionalnog HUB-a, MTSB nagradom (Montenegrin Tech and Startup Bridge). Riječ je o programu američkog State Department-a koji omogućava startup-ima sa Zapadnog Balkana prezentovanje svojih ideja u SAD pred investitorima, predstavnicima VC fondova, ali i upoznavanje sa glavnim akterima američkog startup ekosistema.

Cijeli program je bio sjajna prilika da nastavimo razvijati naše poslovanje i učiti nešto novo, jer smo znali da nam nedostaju određeni dijelovi u poslovanju i da naša komunikacija usluga nije bila na nivou na kojem smo priželjkivali da bude. Na neki način, imali smo osjećaj kao da je program kreiran upravo za nas, za naše potrebe i za naš nivo razvoja.

Imali smo priliku razgovarati o našim izazovima i razmijeniti iskustva sa toliko sjajnih eksperata/ica kao i unaprijediti predstavljanje našeg modela poslovanja i jasnije odrediti gdje želimo biti u budućnosti. Uz vrijednu novčanu nagradu u iznosu od 15.000 EUR koju smo osvojili, jedno ovakvo iskustvo razvoja našeg poslovanja je neprocjenjivo.

Kao startup-u koji radi na razvoju digitalnog asistenta koji omogućava da se pčelari povežu s svojim pčelama i u svakom trenutku prate dešavanja u košnici, ali i dobiju savjete kako optimalno reagovati i dodatno pomoći svojim košnicama, osvojena nagrada i iskustvo kroz program su priznanje za naš dosadašnji rad i potvrda povjerenja investitora da smo na pravom putu“, izjavio je Petar Pejić, CEO startup-a Beehold.

Tech Boost Stars dio je programa Tech Boost koji ima za cilj ubrzati rast tehnoloških startup kompanija, koje se ujedno žele pripremiti za prvu rundu investicija.

Tokom programa, startup-i su pored edukacijskog dijela programa, radili detaljnije na razvijanju vlastitog poslovanja zajedno sa renomiranim lokalnim i međunarodnim mentorima/cama, te su ujedno imali priliku da se takmiče i osiguraju vrijedne investicije za dalje poslovanje.

Program je jedinstven jer podstiče razvoj regionalnih startup-a koji imaju ogroman pozitivan utjecaj na ubrzan razvoj lokalnih ekonomija, te su se ujedno pokazali najotpornijim na krize poput COVID-19 pandemije.

Tech Boost Stars je pored prilike za upoznavanje sa trendovima u oblasti impact-driven preduzetništva, pružio i mogućnost za umrežavanje sa značajnim akterima iz regiona i svijeta poput mnogobrojnih investitora/ica, biznis eksperata/ica i uspješnih preduzetnika/ca.

Brzi razvoj startup scene u regionu

Startup scena ubrzano se razvija, a region Zapadnog Balkana postaje sve atraktivniji za investitore i ostvarivanje prekogranične saradnje.

U prilog tome govori i činjenica da su regionalni startup-i osigurali rekordan iznos investicija u 2021. godini. Stoga je Fondacija 787, koja implementira Tech Boost, kroz ovaj program razvila jedinstvenu Mrežu poslovnih anđela iz BiH.

Krajnji cilj je uspostavljanje bolje saradnje među regionalnim mrežama, koja bi ponudila kvalitetniji pristup alternativnom finansiranju za startup zajednicu u zemljama Zapadnog Balkana.

Fondacija 787 je prepoznala važnost da se uz rad na razvoju samih startup-a također radi i na pripremi investitora, kako bi stekli bolje znanje o dešavanjima u ekosistemu, ali i znali prepoznati dobre startup-e u našoj zemlji koji imaju veliki potencijal za rast.

Zahvaljujući jednoj ovakvoj zajedničkoj saradnji, pospješuje se rast tech i inovacione komponente u poslovanju biznisa i startup-ova, te bh. ekosistem, zajedno s onima u zemljama regiona, ide u korak s evropskim i svjetskim trendovima koji su budućnost poslovanja“, kazala je Dajana Džindo, izvršna direktorica Fondacije 787, koja implementira Tech Boost Stars akceleracijski program.

Veliko nam je zadovoljstvo vidjeti pomake u razvoju poduzetničkog ekosistema u regiji, te sve većem angažmanu privatnih investitora da podrže start-up scenu i da budu izvor početnog finansiranja i kapitala za startup-e“, izjavila je Amra Omeragić, investicijska savjetnica Razvojnog fonda (EFSE).

Tech Boost program Fondacija 787 provodi u saradnji sa vodećim kanadskim inkubatorom „Spring Accelerator“ i evropskim B2B akceleratorom „Startup Wise Guys“ iz Estonije, te uz podršku najvećeg razvojnog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE) i Evropske unije.

Podršku implementaciji programa pružilo je i 5 partnera iz regije: Destil iz Albanije, Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije iz Hrvatske, ICK sa Kosova te Seavus Accelerator iz Sjeverne Makedonije.