Foto: N. M./ Sarajevska sehara (Arhiv)

Stranka Narod i Pravda predstavila dva predizborna slogana

Stranka Narod i Pravda predstavila je svoje predizborne slogane pod kojima će nastupiti na predstojećim Općim izborima 2. oktobra ove godine.

Predstavili su dva slogana: prvi pod kojim će nastupati samostalno na državnom i kantonalnim nivoima i drugi pod kojim nastupaju u koaliciji sa Strankom penzionera – umirovljenika (SPU BiH) na federalnom nivou.

Prvi slogan, onaj pod kojim nastupaju na državnom i kantonalnim nivoima glasi: “I zemlja i ljudi – država”.

Drugi, onaj pod kojim nastupaju na federalnom nivou nešto je kraći i glasi: “Povjerenje”.

Prije Naroda i pravde svoje predizborne slogane predstavilo je nekoliko političkih stranaka.