Utvrđene brojne nepravilnosti nabavke vakcina i neusklađenosti plata u Federaciji

Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine objavio je finansijski izvještaj javnih institucija za prošlu godinu.

Prema izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda za javno zdravstvo FBiH za 2021. godinu utvrđene su brojne nepravilnosti koje se tiču nabavka vakcina.

Tako je, između ostalog, navedeno da tekući rashodi i kratkoročna razgraničenja za nabavku lijekova u finansijskim izvještajima na 31. 12. 2021. godine precijenjena su za 1.734.593 KM jer evidentiranje nije izvršeno na osnovu relevantne dokumentacije.

Prema obavijesti dobavljača o otkazivanju isporuke ugovorenih vakcina iz februara 2022. godine, isknjižavanje razgraničenja nije izvršeno sa 31.12.2021. godine, već u maju naredne godine.

Uz reviziju finansijskih izvještaja Zavoda za javno zdravstvo FBiH za 2021. godinu izvršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Kako ističu, ne mogu potvrditi da su osigurane potrebne količine vakcina za imunizaciju djece u FBiH u skladu s Naredbom o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2021. godini.

Dobavljač nije u roku isporučio ugovorene doze vakcina DTaP + IPV + Hib. Od ugovorenih 59.000 isporučeno je 16.410 doza.

Također, zbog nepoštivanja odredbi zaključenog ugovora Zavod nije aktivirao bankarske garancije i zaštitne klauzule.

Također, dodaju, ne mogu potvrditi opravdanost primjene člana 10. Zakona o javnim nabavkama, odnosno izuzeća prilikom nabavke, uvoza, transporta i skladištenja 500.000 doza vakcina za COVID-19 imajući u vidu da je proces nabavke trajao preko tri mjeseca, kao i veliku količinu vakcina u skladištu na kraju godine.

Također, Vlada FBiH je proglasila Ugovor o nabavci vakcina provjerljivim iako se radi o javnim sredstvima, što nije u skladu s principom transparentnosti definisanim članom 4. Zakona o budžetima u FBiH.

Dalje navode, ugovori o djelu u iznosu od 46.287 KM zaključivani su za redovne poslove koji su utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji, a koji su obavljani u kontinuitetu tokom cijele godine, što nije u skladu s odredbama Zakona o radu.

U toku godine Zavod je putem donacija od zemalja Evropske unije i EU4HEALTH Projekta zaprimio 1.521.484 doze vakcina koje su imale kratak rok upotrebe.

Iako je Zavod provodio javne promocije zaštite zdravlja putem vakcinisanja protiv COVID-a 19, do okončanja revizije izdvojeno je za uništenje 375.427 doza vakcina, koje će proizvesti dodatne troškove za Budžet FBiH”, navodi se u izvještaju.

U izvještaju se još ističe da zakonski i interni akti, kao i osnovica za obračun plaća direktora i zaposlenika Zavoda, nisu definisani članom 18. Zakona o izvršavanju budžeta u FBiH za 2021. godinu, kojim se osiguravaju sredstva za plaće i naknade za budžetske korisnike.

Iako je Zavod osnovan kao zdravstvena ustanova, a finansira se iz Budžeta FBiH, smatramo da plaće direktora i zaposlenika trebaju biti usklađene s plaćama ostalih budžetskih korisnika“, navodi se, između ostalog, u izvještaju.

Kompletan izvještaj pogledajte OVDJE.