Adnan Delić: U Rakovici će se graditi novi azil za nezbrinute životinje, zbrinjavat će 300 pasa i 100 mačaka

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo prihvatilo je inicijativu Terapijske zajednice “Kampus” KS za izgradnju novog azila za nezbrinute životinje i uputilo je Vladi KS na usvajanje.

Vlada je danas prihvatila ovu inicijativu, te uz Ministarstvo privrede zadužila i Ministarstvo komunalne privrede, infrakstrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Zavod za planiranje razvoja KS i Terapijsku zajednicu “Kampus” KS za realizaciju projekta izgradnje i uspostavljanja azila za nezbrinute životinje na području Rakovice.

Mi smo nedavno zaprimili inicijativu i projekt Terapijske zajednice za izgradnju azila za nezbrinute životinje.

Ocijenili smo da se radi o kvalitetnom projektu koji se interresorno može realizirati i donijeti vešetruke društvene koristi, počev od dodatnog prihvatilišta za nezbrinute životinje koje je prijeko potrebno, pa do socijalnih koristi za štićenike Terapijske zajednice koji će dio svoje rehabilitacije i ozdravljenja temeljiti i na PET terapiji, a koja podrazumijeva brigu o životinjama tokom perioda opravka“, izjavio je ministar privrede KS Adnan Delić.

Podsjetio je i da će izgradnja i pokretanje novog prihvatilišta za nezbrinute životinje dodatno doprinijeti i efikasnosti mjera koje provodi Ministarstvo privrede u oblasti javnog veterinarskog zdravlja u koje je dosad uloženo više od pola miliona KM.

Ministarstvo već nekoliko mjeseci provodi akciju masovne sterilizacije – kastracije, vakcinacije, označavanja i dehelminizacije, odnosno testiranje na parazitarna oboljenja životinja sa ili bez vlasničkog staranja.

Svakako da će dodatna vrijednost biti i to da ćemo dio nezbrinutih pasa moći smjestiti i u novo prihvatilište, što će naše mjere dodatno osnažiti i učiniti efikasnijima, jer će psi duže biti zdraviji ukoliko su u prihvatilištu, a samim tim rast će i stepen sigurnosti na ulicama našeg grada“, pojasnio je ministar.

Naveo je i da je Ministarstvo izdvojilo milion maraka za obnovu prihvatilišta Prača 1, te da će se raditi na proširenju kapaciteta i ovog prihvatilišta.

Nezbrinuti psi su godinama problem Kantona Sarajevo i njime se uglavnom bavilo kad dođe do eskalacije problema i narušavanja sigurnosti građana. Mi smo odlučili da se preventivno bavimo ovim problemom i već provodimo niz aktivnosti koje će unaprijediti opće javno veterinarsko zdravlje u Kantonu, a izgradnja novog azila je svakako dio tih aktivnosti“, dodao je ministar Delić.

Novoizgrađeni azil za nezbrinute životinje Trapijske zajednice “Kampus” KS imao bi kapacitet prihvata ukupno 400 životinja, od čega 300 pasa i 100 mačaka.