Iznos oktobarskih računa za plin će biti veći, poznato koliko će domaćinstva skuplje plaćati račune

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, koja iznosi 1,095 maraka po metru kubnom.

Radi se o cijeni bez PDV-a, a primjenjivat će se od 1. oktobra 2022. godine (retroaktivno).

Naime, Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 01.10.2022. godine, a koja iznosi 1.095 KM/1.000 Sm3.

U tabeli ispod je prikazan pregled strukture nove cijene prirodnog gasa.

Žutom bojom je označena fakturna, odnosno cijena po kojoj se vrši krajnji obračun potrošnje za potrošače.

Potrošnja za svakog korisnika je individualna. Zavisi od više faktora (kvadratura prostora koji se zagrijava, da li se gas koristi za sanitarnu vodu i kuhanje, da li je objekat utopljen, da li je stolarija u skladu sa standardima i sl.).

Ukoliko građani znaju svoju prosječnu potrošnju, na osnovu nove odluke Vlade FBiH, fakture će biti uvećane za 9,7 posto“, objasnili su.

Shodno tome, računajući i PDV domaćinstva će plaćati 1,37 KM po potrošenom kubnom metru.

Za sada nema informacija o novim subvencijama iako je ranije bilo pomena.