Predmet “Dženana Memić”: Okončan dokazni postupak na suđenju za prikrivanje dokaza

Izjašnjenjima o posljednjim materijalnim dokazima okončan je dokazni postupak na suđenju Zijadu Mutapu i ostalima za prikrivanje dokaza u vezi sa stradanjem Dženana Memića u Sarajevu u februaru 2016. godine.

Tužilaštvo se izjasnilo o materijalnim dokazima koje su Odbrane optuženih uložile na prošlom ročištu, održanom 20. oktobra, ali nije bilo spremno za završnu riječ koja je bila planirana.

Tužilac Ćazim Hasanspahić prigovorio je na dokaze Odbrana Zijada Mutapa i Alise Ramić, navodeći da optužnica i iskaz optuženog iz drugog predmeta ne mogu biti dokazi.

On se protivio i ulaganju vještačenja Alise Mutap iz predmeta vođenog pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Ovaj nalaz se ne može uložiti bez saslušanja vještaka… radi se o krucijalnim stvarima”, rekao je Hasanspahić.

On se protivio i ulaganju ranijih nalaza zdravstvenog stanja optužene, jer smatra da Vijeće bez objašnjenja ljekara ne može tumačiti dijagnoze.

Branilac Goran Dragović je kazao da povlači prijedlog za ulaganje nalaza vještaka, a za medicinske nalaze je rekao da Odbrana želi da pokaže kontinuitet bolesti optužene.

Mutap i Ramić su optuženi s bivšim šefom Odsjeka za saobraćajne istrage Hasanom Dupovcem, policajcem Josipom Barićem te Muamerom Ožegovićem.

Tužilaštvo nije imalo primjedbi na dokaze Dupovca i Barića s obzirom da se uglavnom radi o dokazima koje je i samo uložilo. Hasanspahić je jedino prigovorio na naredbe o pokretanju i obustavljanju istrage koje je uložila Odbrana Barića.

Branilac Kadrija Kolić je kazao da su to zakoniti dokazi i da potkrepljuju tvrdnju Odbrane da Tužilaštvo BiH nije moglo voditi postupak dok istraga nije bila okončana u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

Tužilac je prigovorio na relevantnost snimka nadzorne kamere hotela “Crystal” iz 2013. koji je uložila Odbrana Ožegovića. Branilac Edin Šećerbegović je rekao da Odbrana želi da pokaže kvalitet i rezoluciju snimka.

Tužilaštvo i Odbrane su se izjasnili da nemaju novih prijedloga pa je dokazni postupak okončan.

Na prošlom ročištu bila je najavljena završna riječ Tužilaštva, ali su tužioci u međuvremenu zatražili dodatno vrijeme od tri sedmice zbog složenosti i obimnosti predmeta.

Predsjedavajući Branko Perić je kazao da ne shvata zbog čega im treba toliko vremena i da remete dinamiku suđenja. Tužiocima je rekao da se spreme da iznesu završnu riječ 3. novembra.