Općina Novo Sarajevo optužila svoje vijećnike: “Indirektno vrše pritisak na Riterove”

Iz Općine Novo Sarajevo danas su se oglasili o izgradnji objekta u Ljubljanskoj 10, ali i o oronuloj austrougarskoj vili u kojoj živi Ivo Riter sa porodicom.

U saopćenju su istaknuli da problemi u stambenom objektu u kojem Riter živi, traju više od 20 godina, te da nisu nastali izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju objekta u Ljubljanskoj 10, te optužili pojedince da žele zloupotrijebiti novonastalu situaciju.

Podsjećaju da zbog lošeg stanja u kojem se objekat nalazio, 2008. godine je urađen Elaborat o istražnim radovima na konstrukciji objekta od strane Građevinskog fakulteta – IMK instituta za meterijale i konstrukcije Sarajevo, nakon čega je u zaključcima pomenutog Elaborata navedeno da ni horizontalni ni vertikalni elementi nemaju propisanu sigurnost uz preporuku da se izvrši razgradnja i ponovna izgradnja objekta.

Građani tvrde da elaborat predviđa da ostanu spoljni zidovi vile, a da se unutrašnjost eventualno razgradi i ponovno vrati na staro stanje.

Jasno je da obnova ovog objekta zahtjeva velika finansijska sredstva, ali od 2008. do danas je prošlo 14 godina. Pa zašto joj se dosad nije sanirao barem krov?

Općina Novo Sarajevo je obezbijedila Izvedbeni projekat rekonstrukcije nosive konstrukcije objekta izrađen od strane IMK Građevinskog fakulteta u Sarajevu dana 26.02.2010.godine na koji Zavod za zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa KS nije dao svoju suglasnost budući da nije tretirana arhitektonska faza.

Pošto je predmetni objekat stambenog karaktera i pod zaštitom je Zavoda, Općina Novo Sarajevo je isti u više navrata kandidovala za Program “Velike opravke” na zajedničkim dijelovima stambenih zgrada Kantona Sarajevo.

Do sada ovaj prijedlog nikad nije prihvaćen od strane nadležnog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a najvjerovatnije zbog iznimno velikih troškova koje restauracija ovakvog objekta i zahtjeva”, navode u saopćenju za javnost.

U saopćenju za javnost su pobrojali i lokacije koje su nuđene Ivi Riteru, te istaknuli da ih je sve odbio. Riter je u svojoj priči za N1 kazao da ti stanovi su bili sve, ali ne uslovni i dostojni života građana.

Prema saznanjima N1, danas se očekuje da sa vijećnicima načelnik Hasan Tanović posjeti Ivu Ritera. Da li će doći do zajedničnog i prihvatljivog rješenja sa obje strane, saznaćemo u narednim danima.

U saopćenju za javnost, Općina dalje navodi da rješenje koje su mu skoro uručili je realizacija hitne mjere, odnosno dodjele stana na privremeno korištenje.

Svrha realizacije ove mjere, je da se porodici Riter što prije obezbijediti iseljenje iz postojećeg devastiranog objekta koji nije siguran za korištenje, te ugrožava život iste. Svjesni činjenice da se radi o stanu koji je manje kvadrature u odnosu na onaj koji porodica Riter koristi, ovo je trenutno najbrže rješenje, jer je jedini koji je u potpunosti renoviran i odmah useljiv.

Općinski načelnik je zadužio nadležne službe da odmah pristupe pronalasku i renoviranju većeg stana na nižoj etaži i čim se taj proces bude završio, porodica Riter će moći da preseli u isti sa čime je upoznata porodica Riter prilikom službene posjete od strane službenika Općine Novo Sarajevo”, ističu.

Osvrnuli su se i na izgradnju stambeno poslovnog objekta u Ljubljanskoj 10, a čiji objekat će biti uz leđa vile u kojoj živi Riter, a i za čiju gradnju su se žalili građani. Prvenstveno jer nisu pitani za saglasnost, te zbog toga planiraju proteste, a vjerovatno i tužbu.

Činjenica jeste da se početak građevinskih radova na tom lokalitetu „poklopio“ sa procesima koji se odnose na rješavanje višedecenijskog problema sa zgradom u kojoj živi porodica Riter, ali to ni u kom slučaju ne znači da ova dva procesa imaju bilo kakvu međusobnu poveznicu, izuzev što se parcele nalaze jedna do druge i što su, kako glavna općinska inspektorica, tako i sam općinski načelnik naložili niz koraka kako bi se osiguralo da se svi radovi i aktivnosti obavljaju na najsigurniji način u skladu sa zakonom i pozitivnom praksom”, navode iz Općine.

Napominju da je pravomoćnim Rješenjem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo, Investitoru „E-SPV“ d.o.o. Sarajevo, izdata urbanistička saglasnost za radove na izgradnji stambeno-poslovnog objekta, u Ljubljanskoj 10.

Ali građani, kako su za N1 kazali, pitaju se, zašto njih niko nije pitao, posebno vlasnike garaža na koji se naslanja objekat u izgradnji.

Ranije su u odgovoru za N1 iz Općine rekli, a danas u saopćenju ponovili, “vlasnicima i nosiocima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnom nekretninom data je mogućnost uvida u idejno rješenje, na način da je istim, prema podacima o vlasništvu i posjedništvu u katastaru i gruntu, na adresu upućen poziv za uvid u Idejno rješenje koje je bilo izloženo u prostorijama MZ „Kovačići“.”

Građani, tvrde, ne znaju ništa o tome i u MZ oglas nisu vidjeli, a saglasnost je, navodno, kažu, tražena od Stambene zadruge Bosna za koju se ne zna da li više postoji, ali i od osobe koja je odavno pokojnik.

Skrećemo pažnju svima koji klasičnim spinovanjem i dezavuisanjem javnosti žele sebi da priskrbe jeftine političke poene, ali i imaju bilo koju vrstu koristi na ovaj ili onaj način, da se predmetni lokalitet nalazi u obuhvatu Regulacionog plana “Kovačići“, a koji je usvojen od strane Gradskog vijeća Grada Sarajeva 29.05.2013. godine. Dakle, nikakve se nepredviđene i nepoznate procesne radnje nisu dogodile, niti je ova općinska administracija učinila bilo šta što nije odranije planirano i predviđeno na ovom lokalitetu”, naglašavaju iz Općine.

Građani, kako kažu, tada su bili protiv.

U saopćenju za javnost iz Općine Novo Sarajevo osvrnuli su se i na općinske vijećnike koji su javno progovorili o ovoj temi. Najglasniji su, između ostalih, bili Sanela Halać, Srđan Srdić i Arslan Dučić, koji su sa građanima porazgovarali i obišli lokalitet na kojem se gradi luksuzna zgrada, a posjetili su i dom Ive Ritera.

Bili su protiv usvajanja Odluke o dodjeli stana za porodicu Riter, vjerujući da javnost sa tim neće biti upoznata, obzirom da sjednica nije bila javna, već je održana on-line. Veoma brzo nakon toga, putem socijalnih mreža su ukazali neograničenu ’empatiju’ i ‘brigu’ o spomenutoj porodici, direktno povezujući višedecenijski problem sa početkom građevinskih radova na susjednoj parceli, iznoseći ozbiljne klasifikacije vezane za procese, investitore i općinsku administraciju.

Svjesno, dovodeći javnost u zabludu, kreiraju atmosferu u kojoj se indirektno vrši pritisak na porodicu Riter da ne postupi po Rješenju nadležne inspekcije, te samim tim iste dovode u neposrednu opasnost da se građevina uruši i ugrozi im živote i zdravlje”, naveli su iz Općine Novo Sarajevo.

Cijelo saopštenje možete pročitati na web stranici Općine Novo Sarajevo.

Podsjetimo i to da stanari ulice Emerika Bluma (5,7 i 9), zgrade koja se nalazi prekoputa gradilišta, imaju bojazan za svoj život i imovinu, jer kako su ispričali za N1, ovo tlo je razdrmano u ratnim okolnostima, upitne su gasne instalacije, a tvrde i da je tlo podvodno, zbog čega su njihovi podrumi puni vode.