“Za Nove Generacije” o sporazumu Osmorke i HDZ-a: “Ovo je pet tačaka na kojima insistiramo”

Politički pokret “Za Nove Generacije” oglasio se jutros saopćenjem, a nakon potpisivanja koalicionog sporazuma “Osmorke”, u čijem su sastavu, i HDZ-a.

Istakli su da su “kao nova politička opcija ozbiljno shvatili i prihvatili obavezu koju su joj dodijelili građani na Općim izborima 2022. godine”.

U proteklim danima Pokret je učestvovao u pripremanju smjernica djelovanja buduće izvršne vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Naš tim je, između ostalog, insistirao da se u ovaj dokument inkorporiraju bitne stavke poput:

– Iznalaženja adekvatnog rješenja problema unutrašnjeg duga;

– Implementacija zelenih politika i razvoj turizma;

– Implementacija obuhvatnih, odgovornih i ubrzanih agrarnih politika koje će podrazumijevati potpunu iskorištenost IPARD (instrument predpristupne pomoći za ruralni razvoj) i IPA fondova;

– Razvoj i reforme zdravstvenih politika koje će modernizirati i podići kvalitetu zdravstvenih usluga;

– Modernizacija i povećanje kvalitete i standarda obrazovanja, povećanje izdvajanja za naučnu djelatnost, sistemsko stručno planiranje prilagođeno tržištu rada“, saopćeno je iz pokreta “Za nove generacije”.

Također, predstavnici pokreta „Za Nove Generacije“ ovim potpisom su se obvezali da u onoj mjeri u kojoj budu učestvovali u vlasti na nivou FBiH, a posebno u njenom izvršnom dijelu, realizirat će sve ono za šta su se zalagali u predizbornom programu i podržat će sve ono što će biti usmjereno ka boljitku Bosne i Hercegovine i svih Bosanaca i Hercegovaca.