Najavljeno je postavljanje novih radara, ali kolike su kazne za prekoračenje brzine?

MUP Kantona Sarajevo najavio je postavljanje sedam radara na dionicama autoputa.

Najavljeno je da bi se u narednom periodu na autoputevima u Bosni i Hercegovini mogli naći novi mjerači brzine. Sedam radara planira se postaviti na dionicama puta A1, istakli su iz MUP-a KS.

Prema Zakonu o bezbjednosti u saobraćaju na putevima sa izmjenama i dopunama ovo su propisane kazne za prekršaje prekoračenja brzine koje su navedene u Članu 44, piše N1.

Put u naselju – zabranjeno kretanje brzinom većom od 50 km/h, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno.

Putevi izvan naselja – zabranjeno je kretanje brzinom većom od:

a. 130 km/h – autoput

b. 100 km/h – put rezervisan za saobraćaj motornih vozila i brze ceste

c. 80 km/h – ostali putevi

Put izvan naselja – zabranjeno kretanje brzinom većom od brzine određene saobraćajnim znakom postavljenim na putu.

Kaznene odredbe za prekoračenje brzine kretanja u Zakonu su zapisane u Članu 234a, Članu 235, te Članu 237.

Brzina viša od 30 km/h od dozvoljene brzine: 400 – 1000 KM, zabrana upravljanja motornim vozilom od 2 do 6 mjeseci i 2 kaznena boda.

Brzina viša od 20 km/h do 30 km/h od dozvoljene brzine: 100-300 KM, zabrana upravljanja motornim vozilom 1-4 mjeseca i 2 kaznena boda.

Brzina viša od 10 km/h do 20 km/h od dozvoljene brzine: 50KM.

U Zakonu su propisane i kazne koje vozač motornog vozila može dobiti ukoliko uz prekoračenje brzine počini i saobraćajnu nesreću.

Ovo je sedam lokacija gdje će biti postavljeni novi radari

Poznate su i lokacije na autoputu A1 oko Sarajeva na kojima će biti postavljani novi radarski uređaj.

Radi se o lokacijama:

– Tunel Gaj – pred tunelom Gaj, smjer Sarajevo-Tarčin

– Vukov Gaj – smjer Sarajevo-Zenica

– Tunel 25. novembar – smjer Tarčin-Sarajevo

– Vlakovo – poslije uključenja na Vlakovu, smjer Sarajevo

– Butile – isključenje za Sarajevo, smjer Sarajevo-Mostar

– Tunel Oštrik – pred tunelom Oštrik, smjer Zenica-Sarajevo

– Podlugovi – isključenja za Ilijaš, smjer Zenica-Sarajevo

U svakom slučaju, savjesne vozače ne bi trebalo da brinu novi radari, dok oni koji su malo “lakši” na gasu trebali bi povećati oprez.