Podignuta optužnica za korupciju dva pripadnika Granične policije BiH

Tužilac Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Nenada Radetića (1967) iz Banja Luke i Jugoslava Tepića (1981) iz Gradiške, policijskih službenika zaposlenih u Graničnoj policiji BiH.

Optuženi se terete da su dana 16.10.2020. godine na MGP Gradiška, obavljajući poslove i zadatke ovlaštenih službenih lica Granične policije BiH, raspoređenih na poslovima policajaca granične kontrole lica i vozila na ulazu u BiH, zahtijevali i primili dar da u okviru svojih ovlaštenja izvrše radnju koju ne bi smjeli izvršiti.

U optužnici se navodi da su optuženi navedenog dana, za vrijeme trajanja pandemije Covid 19 i velikog broja zaraženih lica, prilikom kontrole putnih isprava lica državljana Austrije, koji nisu imali potrebna Covid odobrenja i potvrde, nezakonito omogućili ulazak na teritoriju BiH.

Prije toga su od navedenih lica zahtijevali i primili novčanu korist, te na taj način za sebe pribavili nezakonitu imovinsku korist.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 29. istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.