Đenana Vejzović porijeklom iz Srebrenice dobila nagradu za najbolji naučni rad u Gracu

Đenana Vejzović, porijeklom iz Srebrenice, dobila je nagradu za najbolji naučni rad za 2022. godinu u Austriji.

Privredna komora Štajerske nagradila je za najbolji naučni rad proizveden od strane mlade osobe za proteklu godinu.

Vejzović je studirala hemiju i magistrirala biohemiju i molekularnu biomedicinu na Univerzitetu Karl-Francen u Gracu.

Dok je bila student, bila je asistent na univerzitetu što ju je potaknulo na visoka dostignuća, uključujući nagrade i publikacije.

Kako je objavio Edhem Čustović, Tuzlak koji živi u Melburnu gdje radi na renomiranom La Trobe univerzitetu, cilj ovog finansiranja za mlade istraživače je promoviranje razmjene znanja između univerziteta i industrije.

Osim toga, ovaj program služi i da osigura da ekonomski relevantnije teme nađu svoj put u naučni rad. Bilo je više od 100 prijava, a nagrade je dodijelio stručni žiri od deset članova“, naveo je Čustović.

Inače, Đenana Vejzović radi na Medicinskom Univerzitetu u Gracu kao naučna istraživačica.