Januarski računi za centralno grijanje u KS ukupno niži za 15 posto

Januarski računi za centralno grijanje korisnicima usluga KJKP “Toplane“ ukupno će biti umanjeni za 15 posto.

Ovo umanjenje proisteklo je iz nedavne Odluke Vlade KS da se zbog iznadprosječnih temperatura zraka računi za mjesec januar umanje za devet posto, kao i današnje Vladine odluke o pojeftinjenju grijanja za šest posto za period januar-mart 2023. godine, zbog pada cijene plina.

Nakon Odluke o umanjenju cijene januarskog računa za devet posto, Vlada KS dala je danas saglasnost da se cijena centralnog grijanja korisnicima usluga KJKP ‘Toplane’ umanji za šest posto, sa primjenom od 01. januara do 31. marta 2023. godine.

Odluka je donesena na prijedlog Neovisnog tijela za utvrđivanje validnosti kalkulacije i konačnog prijedloga visine cijene centralnog grijanja, a usljed sniženja veleprodajne cijene prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji BiH, koji kao osnovni energent koristi i preduzeće ‘Toplane’“, obrazložio je sekretar Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Kenan Vehabović.