Foto: Arhiv

Vodostaji rijeka u rastu zbog kiše koja ne prestaje padati

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo izdala je jutros izvještaj o vodnom stanju u Federaciji BiH nakon obilnih padavina u BiH koje traju i danas, a zabilježen je porast vodostaja.

Vodostaji rijeka Une, Sane i Bosne se i dalje u trendu porasta što može pruzrokovati probleme.

Tokom jučerašnjeg dana voda je pravila probelme u Konjicu, Gacku i pojedinim područjima Sarajeva.

Također, rijeka Drina je u trendu porasta i može doći do izlijevanja iz korita što se već desilo u Goraždu.

Ekipe Civilne zaštite su na terenu u većini gradova, angažovani su i vatrogasci.