Nakon afere ‘lažne dijagnoze’, pozivaju se pacijenti iz cijele BiH da traže uvid u zdravstvene kartone

Nakon nedavno objavljene afere koja je proizašla uvidom pacijenta u zdravstveni karton u kojem se navodi lažna dijagnoza kao i nepotrebni lijekovi za dijabetes, UG Stop mobbing je u saradnji sa mrežom udruženja i građana sa područja cijele BiH (MAAC mreža), pokrenulo istraživanje o ovoj problematici kako bi se utvrdio da li zdravstvene ustanove poštuju zakone koji pacijentima garantuju pravo na uvid ili prepis medicinske dokumentacije.

Nakon što su pacijenti počeli da prijavljuju nepravilnosti u svojima zdravstvenim kartonima, odlučili smo da putem mreže nevladinih organizacija i aktivnih građana pokrenemo kampanju kojom potičemo javnost da, prema zakonima o pravima pacijenata i zdravstvenoj zaštiti, zatraže uvid u svoje zdravstvene kartone“, rekla je Anica Ramić, predsjednica udruženja “Stop mobbing”.

Prema članovima 33. i 34. Zakona o pravima obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH i članu 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS, pacijenti imaju pravo uvida u svoju medicinsku dokumentaciju.

Ovim putem pozivamo građane da zatraže uvid u svoje kartone. Uz pomoć pravnog savjetnika smo pripremili dopis kojeg zainteresovani pacijenti mogu slati zdravstvenim ustanovama. Na ovaj način želimo građanima da olakšamo proceduru uvida u zdravstvene kartone“, navodi se u saopštenju.

Iz ovog udruženja pozivaju građane da im se jave ukoliko budu trebali podršku u procesu traženja uvida ili prepisa sadržaja iz svojih zdravstvenih kartona: stop.mobbing@yahoo.com ili 065 822 719 (za područje RS) ili 061 828 409 (za područje FBiH).

Istraživanje o vjerodostojnosti zdravstvenih kartona provodi se u sklopu projekta “Borba protiv korupcije počinje od tebe!” kojeg provodi udruženje Stop mobbing uz podršku antikorupcijske zdravstvene mreže udruženja iz BiH – MAAC. Mrežu čine: UG “Stop mobbing” Trebinje, Udruženje “Kap” Sarajevo, “Centar za razvoj civilnog društva” BiH Doboj, “Samostalni sindikat STD” Banja Luka i Novi Grad, Udruženje “Don” Prijedor, Udruženje “Ruka ruci” Bihać, Udruženje djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti u Zeničko-dobojskom kantonu.