Foto: A. Sm./ Sarajevska sehara (Arhiv)

Prije 31. godinu građani BiH odlučili su da žele živjeti u nezavisnoj državi, ubrzo nakon proglašenja počela je agresija

Prije 31. godinu građani Bosne i Hercegovine na referendumu 29. februara i 1. marta odlučili su da žele živjeti u nezavisnoj državi.

Tada je voljom većine građana, Bosna i Hercegovina postala nezavisna i suverena država, a nakon toga i međunarodno priznata.

Te 1992. godine, ujedno i prve ratne godine, 76 država svijeta priznalo je BiH kao nezavisnu državu, a prvo je to učinila Bugarska i prije referenduma 31. januara 1992. godine.

Bosna i Hercegovina 22. maja 1992. godine postala je članicom Ujedinjenih naroda, a ispred sjedišta u New Yorku postavljena je njena državna zastava.

Ubrzo nakon proglašenja nezavisnosti počela je četverogodišnja agresija na BiH.

BiH je postala članica UN-a na osnovu Rezolucije 755, čime je, kao sukcesor Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, postala ugovorna strana svih konvencija i sporazuma koje je ratificirala SFRJ.

Generalna skupština UN-a jednoglasno je primila BiH u svoje članstvo. Tako je BiH dobila puni međunarodni legitimitet.

Zemlje članice tadašnje Evropske ekonomske zajednice, pretače Evropske unije, 6. aprila 1992. godine, a dan kasnije i Sjedinjene Američke Države, priznale su Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu državu.

BiH je do danas uspostavila diplomatske odnose sa 183 države članice Ujedinjenih nacija, a vodi se intenzivna komunikacija s preostalih devet članica (Butan, Papua Nova Gvineja, Lesoto, Madagaskar, Nauru, Palau, Mikronezija, Kiribati i Centralnoafrička Republika) s kojima još nisu formalno uspostavljeni diplomatski odnosi.

Specifičnost svih ovih devet država je da su geografski vrlo udaljene od BiH i da nemaju posebno razvijenu diplomatsku mrežu, što je vjerovatno i jedan od razloga da do danas s njima nisu uspostavljeni diplomatski odnosi.