Medicinski fakultet uputio zahtjev Škrijelju: “Uložite žalbu na poništenje diplome”

Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta u Sarajevu na kojem predaje Sebija Izetbegović traži da rektor Univerziteta u Sarajevu Prof. dr. Rifat Škrijelj uloži žalbu kojom je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove zatražila da se Izetbegović poništi diploma doktora medicinskih nauka.

U obrazloženju zaključka upućenog iz Medicinskog fakulteta, između ostalog, navedeno je sljedeće:

Uvažavajući činjenicu da je diploma doktora medicinskih nauka prof. dr. Sebija Izetbegović stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu jasno je da bi osporavanjem takve diplome nanijela velika šteta ugledu Univerziteta u Sarajevu- Medicinskog fakulteta kako u domaćoj tako i u međunarodnoj akademskoj i široj javnosti”, istakli su.

U obrazloženju zahtjeva se navodi da im nije dostavljeno Rješenje inspektorata.

Medicinski fakultet je svoj ugled mukotrpno gradio desetljećima i svako urušavanje takvog ugleda imalo bi neprocjenjivu štetu, ne samo za Fakultet, nego i za Univerzitet u Sarajevu.

S obzirom na činjenicu da Univerzitet u Sarajevu – Medicinskom fakultetu nije dostavljeno pomenuto Rješenje Inspektorata prosvjetne inspekcije, a da postoji objektivna mogućnost da se njegovim izvršenjem nanese velika šteta studentima, ugledu Fakulteta i Univerziteta u Sarajevu, tražimo da rektor Univerziteta, kao lice ovlašteno za zastupanje Univerziteta u Sarajevu i njegovih članica u pravnom prometu, na pomenuto rješenje blagovremeno izjavi žalbu”, stoji u dopisu

U Zaključku koji su poslali rektoru navode da je žalba rekotra imperativ.

Smatramo da je nesporna, ne samo pravna, nego i akademska obaveza rektora Univerziteta u Sarajevu da u interesu zaštite i očuvanja ugleda Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu iskoristi sve dopuštene pravne mehanizme kako bi se preispitalo rješenje čijim izvršenjem bi se zasigurno nanijela neprocjenjiva šteta koja se naknadno ne bi mogla popraviti.

Smatramo da je ovakvo postupanje rektora Univerziteta u Sarajevu potpuno opravdano, posebno u svjetlu činjenice da se izjavljivanjem žalbe ne mogu na bilo koji način dovesti u pitanje interesi, ni Medicinskog fakulteta, niti Univerziteta u Sarajevu.

Naprotiv, izjavljivanjem žalbe, takvi interesi bi se štitili na pravno dopušten način i istovremeno dokazalo da osnovni kriterij u postupanju svih onih koji obnašaju funkcije na Univerzitetu u Sarajevu, predstavlja interes Univerziteta i njegovih članica, odnosno organizacionih jedinica.

Univerzitet u Sarajevu – Medicinski fakultet istovremeno traži da mu se dostavi kopija Rješenja Inspektorata prosvjetne inspekcije broj: UP-1-14-12-34-05766/23-12705 od 03.04.2023. godine i izražava punu spremnost da, na osnovu analize argumentacije navedene u obrazloženju istog, ponudi argumentaciju koja bi se koristila u žalbenom postupku.

Izražavamo uvjerenje da je primarna obaveza i odgovornost svih dekana fakulteta, ali i rektora Univerziteta u Sarajevu, da štite interese i ugled, kako samih članica, tako i Univerziteta u Sarajevu. U tom smislu, smatramo da je izjavljivanje žalbe, ne samo pravno dopušteno i moguće, nego i da predstavlja akademski imperativ”, navodi se u Zaključku.

Podsjetimo, Sebija Izetegović angažirala je dvoje uglednih advokata koji će je zastupati u pravnoj borbi protiv Škrijelja i Senata. Riječ o Senki Nožici i Esadu Oruču, koji su također danas reagovali i uputili rektoru i Senatu zahtjev za osiguranje zakonitosti.

Upozorili su rektora i Senat da su u ime Izetbegović uložili žalbu na rješenje Inspekcije, te da se prije odlučivanja po njoj ne bi smjele poduzimati nikakve pravne radnje na izvršenju rješenja.

Advokati Oruč i Nožica naveli su kako očekuju da žalbu uputi i rektor Škrijelj, jer je to njegova zakonska obaveza.

Ukoliko to ne učini, upozorili su advokati, to bi bilo grubo kršenje njegovih obaveza, ali i eventualna zloupotreba položaja.

Škrijelj će svoju odluku saopštiti danas. Rektor Škrijelj nalazi se pod velikim pritiskom, a čak je i premijer FBIH Fadil Novalić zatražio ocjenu ustavnosti Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo po kojem su poništena akademska zvanja Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, zastupnice SDA u Skupštini KS i supruge Bakira Izetbegovića.

Inače sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu na kojoj bi se razmatrao doktorat Izetbegović bi trebala biti održana danas. Podsjećamo, Izetbegović su ranije oduzete titule profesorice, a prije toga i magistra.