Foto: Screenshot

Video/ Objavljen nikada viđeni video rušenja Starog mosta u Mostaru

Jedinstvena organizacija boraca grada Mostara (JOB) i Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara u posjedu autentičnog filmskog materijala koji sadrži ekskluzivne i u proteklih 30 godina, sve do danas, u javnosti neviđene snimke granatiranja i rušenja Starog mosta u Mostaru u dane 8. i 9.11.1993. godine.

Kako potvrđuju video snimci, granatiranje Starog mosta snimala je posada Hrvatske vojske sa utvrđenja na kulama brda Hum iznad grada.

Njihova kamera u kontinuitetu prati putanje više od 50 projektila koje ispaljuje tenk HVO sa lokaliteta Stotina, tada lociranog na zapadnoj strani Bulevara iznad mostarskog naselja Kolonija.

Videomaterijal prikazuje i trenutke kada članovi posade HV radiovezom navode posadu tenka da izvede što preciznija gađanja luka i temelja Starog mosta, dok svojoj znatiželjnoj komandi telefonom dojavljuju “kako se odvija i u kojoj fazi je dospjelo rušenje Starog mosta…”

Sadržaj snimljenog materijala, sa brutalnim psovkama, sočnim komentarima i rafalima odobravanja i slavlja nad svakim direktnim pogotkom granate u tijelo Mosta, takođe neporecivo svjedoči da je Stari most sa kompletnom historijskog jezgrom granatiran i rušen iz patološke mržnje prema islamskom historijskom naslijeđu, a ne nikako kao ”logičan vojni cilj koji treba uništiti”.

Smatramo da je novootkriveni filmski materijal do danas zasigurno najubjedljivije i neporecivo filmsko svjedočanstvo o tome ko je inspirirao, naredio, pratio tok granatiranja i slavio rušenje Starog mosta.

Iako je Haški sud u konačnoj presudi “šestorki” političkih i vojnih dužnosnika paradržave “Herceg Bosna” 29.11.2017. godine jasno definirao da je Stari most srušen granatama iz tenka sa položaja HVO, filmski material koji posjedujemo stavlja definitivno pečat i žigoše sramnu ulogu nalogodavaca ovog planetarnog kulturnog zločina od kojeg se službeni Zagreb i hrvatska struktura vlasti u Mostaru i Hercegovini, još nikada nisu ogradili“, naveli su iz Centra za mir.

Tim povodom u Hotelu Bristol ekskluzivno su prikazani ovi snimci, a u nastavku vam donosimo dijelove tog snimka.