NO Sarajevogasa najavio krivičnu prijavu protiv ministra Bečarevića zbog optužbi koje je iznio

Nadzorni odbor Sarajevogasa najavio je krivičnu prijavu zbog optužbi ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almira Bečarevića da je kantonalni zastupnik Damir Marjanović odredio direktora Sarajevogasa i četiri zaposlenja u istom preduzeću.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 25. jula 2023. godine prihvatio ostavku direktora Edisa Bakovića i imenovao vršioca dužnosti u skladu s procedurom propisanom Statutom Preduzeća.

Ostavka direktora i donesene odluke o razrješenju direktora i imenovanju v.d. direktora su putem sekretara Preduzeća dostavljene resornom ministarstvu dan nakon održane sjednice, tako da je nadležno ministarstvo bilo apsolutno upoznato o provednoj proceduri.

Ukoliko idalje smatrate da niste bili obaviješteni, predlažemo da to provjerite sa svojim protokolom“, započinju u saopćenju i nastavljaju sa upitom za Bečarevića da li mu smeta što ga niko nije konsultovao o navedenoj proceduri.

Dozvolite da Vas i ovdje podsjetimo na Zakon o privrednim društvima FBiH i na nadležnosti Nadzornog odbora među kojima je i imenovanje i razrješenje Uprave preduzeća.

S profesionalnog aspekta, direktor preduzeća prije svega treba da je menadžer sa širinom i vizijom upravljanja preduzećem, da zna raditi s ljudima.

Da li je to osobina koja Vas krasi, Vas koji upravljate (ili bi bar trebali) sa četiri resora, a bavite se imenovanjima u jednom preduzeću. Recite nam, jeste li Vi ministar resora ili ministar Sarajevogasa?

Za Vašu informaciju, aktuelni direktor se povukao iz zdravstvenih razloga, što Vam je itekako poznato, ali to nije dovoljno pa zbog ličnog i dugogodišnjeg animoziteta hoćete čovjeka dodatno i javno da maltretirate ili je ipak problem to što ste Vi planirali nekoga na poziciji direktora, kao što ste planirali i za neke druge v.d. u toku svog dosadašnjeg mandata?

Svi ostali navodi se svode na rekla kazala, što je postao Vaš modus operandi, pa bih Vas zamolili da ako već imate dokaze, iste i obznanite pa da prepustimo nadležnim institucijama da rade svoj posao bez ometanja redovnog poslovanja Preduzeća.

A u cilju transparentnosti prema građanima Kantona Sarajevo i korisnicima naših usluga, u nastavku je odgovor na ostala pitanja iz Vašeg dopisa: U skladu s članom 53. stav (2) važećeg Statuta Preduzeća vršioca dužnosti člana Uprave imenuje Nadzorni odbor na period do šest mjeseci bez provođenja javnog konkursa.

Prilikom imenovanja na poziciju v.d. direktora Nadzorni odbor je vodio računa da imenovano lice ispunjava potrebne uslove u pogledu stručne spreme i radnog iskustva, te je s imenovanim v.d. direktorom obavio razgovor i upoznao se sa stručnom spremom i kompetencijama kandidata za imenovanu poziciju.

Kandidat ime višegodišnje iskustvo na poziciji direktora i ima osam (8) godina iskustva u struci, kako se i zahtjeva Statutom Preduzeća. U toku mandata imenovanog v.d. direktora Nadzorni odbor će u skladu sa Statutom Preduzeća raspisati javni konkurs, te će predložiti resornom ministru da u sastav Komisije za izbor i imenovanje direktora imenuje i predstavnika resornog ministarstva, kao i svaki prethodni put kada su se birali članovi organa Preduzeća, kako bi se u tom pogledu osigurala potpuna transparentnost i informiranost resornog ministarstva“, stoji u reakciji NO Sarajevogasa.

Nadzorni odbor, navedeno je dalje, nije izričito ograničio direktora u redovnom radu i poslovanju u toku otkaznog roka, osim što mu je nametnuo obavezu da informiše Nadzorni odbor i zatraži saglasnost (koja može biti data i putem e-maila) u poslovima koji su vanredne prirode, a sve u cilju zaštite radnika i Preduzeća.

Nametnuta obaveza Nadzornog odbora se ne razlikuje od ograničenja koja direktor ima u postupku prijema radnika, kada svaki put mora zatražiti saglasnost resornog ministarstva ili Vlade KS, bez obzira na to što mu to ne piše u sudskom registru.

“Paušalne i proizvoljne navode u vezi gospodina Marjanovića Nadzorni odbor ne želi komentarisati. Ovim putem koristimo priliku da “odgovorimo“ i na neka nepostavljena, ali jako interesantna pitanja: Resorni ministar Almir Bečarević je već poništavao odluke o prijemu radnika zbog neslaganja s rukovodstvom KJKP Sarajevogas d.o.o nanoseći štetu poslovnim procesima u Preduzeću.

Izjava koju je dao sama svjedoči o tome. KJKP Sarajevogas doo je više puta tražio saglasnost za prijem potrebnih radnika, na šta se resorni ministar često oglušio. Zbog toga već pojedini procesi u Preduzeću jedva funkcionišu.

Navod ministra Bečarevića „da je imao ponudu da doda koga želi za prijem radnika“ je tačna, ali u konkektsu proširenja broja saglasnosti jer je i posljednji zahtjev samoinicijativno reducirao.

U svojim medijskim istupima g. Bečarević je isticao kako je spriječio nova zapošljavanja u KJKP Sarajevogas d.o.o čime je uštedio milionski iznos kompaniji. Žargonom slavnog Olivera Mlakara, tačno ali neprecizno ministre.

Navedena zapošljavanja su se odnosila na produženje ugovora aktuelnim uposlenicima KJKP Sarajevogas d.o.o čiji su ugovori o radu bili na godinu dana zbog moratorijuma o zapošljavanju.

U prevodu, ministar Bečarević je desetkovao najznačajniju energetsku kompaniju u Kantonu Sarajevo te u opasnost doveo održavanje čitavog gasnog Sistema KJKP Sarajevogas d.o.o što predstavlja direktnu prijetnju za privredu, imovinu ali i zdravlje građana koji svakodnevno koriste prirodni gas“, naveli su iz Nadzorog odbora.

Poručeno je kako će već na narednoj sjednici razmatrati pokretanje krivičnog postupka protiv ministra Bečarevića, zbog nemara i ometanja u radu i vršenja tekućih poslovnih aktivnosti, za šta postoje akti koji su stigli iz resornog ministarstva s njegovim svojeručnim potpisom.

Na kraju, ipak smo pronašli jednu stvar oko koje se možemo složiti gospodine Bečarević. Ovo što radite stvarno nije put za bolje okruženje, već je ovo put za nazad, a nazad… pa ‘nema nazad’” stoji u reakciji Nadzornog odbora Sarajevogasa.