U Domu zdravlja KS doktori mogu posvetiti pacijentu devet minuta, dok u svijetu čak 20

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka o temi Upravljanje ljudskim resursima u domovima zdravlja”.

Kako se navodi u zvaničnom saopćenju cilj revizije bio je ispitati da li menadžmenti domova zdravlja na odgovarajući način upravljaju ljudskim resursima.

Kako je pojašnjeno revizija je provedena na uzorku od devet domova zdravlja.

U nastavku donosimo i o kojim domovima zdravlja je riječ.

Revizija je provedena na uzorku od devet domova zdravlja: Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja Dr Mustafa Šehović Tuzla, Dom zdravlja Mostar, Dom zdravlja Neum, Dom zdravlja Bihać, Dom zdravlja Cazin, Dom zdravlja Livno, Dom zdravlja Drvar i Dom zdravlja Dr. Isak Samokovlija Goražde”, navedeno je u saopćenju.

Između ostalog, navedeno je kako na osnovnu provedene revizije je utvrđeno da nije osigurano efikasno upravljanje ljudskim resursima u domovima zdravlja.

To se odražava na obavljanje usluga primarne zdravstvene zaštite, te negativno utječe na zadovoljstvo pacijenata indicinskih radnika. Postojeće sistematizacije radnih mjesta i popunjenost nisu međusobno usklađeni, što je rezultiralo nedostatkom ili prekobrojnošću zaposlenih u pojedinim domovima zdravlja.

Federalno ministarstvo zdravstva već godinama nije izvršilo obaveznu reviziju. Standarda normativa zdravstvene zaštite FBIH, uprkos evidentnim poteškoćama u njihovoj primjeni.

Također, pojedini kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja prilikom obračunavanja sredstava za finansiranje domova zdravlja ne primjenjuju važeće standarde i normative”, navodi se u izvještaju.

U nastavku izvještaja je pojašnjeno kako u domovima zdravlja nije osigurano odgovarajuće praćenje radne uspješnosti i opterećenosti zaposlenih u domovima zdravlja. Pojasnili su koliko prosječno vremena doktori mogu posvetiti pacijentu.

Konstatovane su značajne razlike između domova zdravlja u prosječnom broju pacijenata po jednom doktoru dnevno, zbog čega je različito i prosječno vrijeme koje je raspoloživo po jednom pacijentu.

Primjera radi, u Domu zdravlja Kantona Sarajevo prosječno vrijeme koje doktori mogu posvetiti jednom pacijentu je devet minuta, dok je u Domu zdravlja Mostar prosječno vrijeme po pacijentu 20 minuta.

U razvijenim zemljama, sa uređenim sistemom zdravstvene zaštite, prosječno vrijeme koje doktori porodične medicine posvete jednom pacijentu je od 15 do 25 minuta. Planiranje i realizacija specijalizacija ne vrši se blagovremeno i u potrebnom obimu, što je rezultiralo nedovoljnim brojem doktora specijalista u većini domova zdravlja.

Nedostatak ljudskih resursa domovi zdravlja su velikim dijelom osiguravali zapošljavanjem na određeno vrijeme, bez provođenja konkursne procedure ili zaključivanjem ugovora o djelu”, navodi se.

Ured za reviziju smatra da je neophodno poduzeti značajne aktivnosti na rješavanju ustanovljenih problema.

Unapređenjem upravljanja ljudskim resursima u domovima zdravlja moguće je postići značajnu dodanu vrijednost koja se ogleda u blagovremenim i kvalitetnim zdravstvenim uslugama, većem zadovoljstvu pacijenata i medicinskog osoblja.

Na ovaj način će se doprinijeti ispunjenju UN-ovih ciljeva održivog razvoja, prevashodno cilju broj 3. koji se odnosi na dobro zdravlje i blagostanje svih ljudi”, zaključuju u izvještaju.