Foto: A. Sm. (Sarajevska sehara)/ Arhiv

Iz Starog Grada se oglasili o preusmjeravanju novca za pomoć Turskoj: “Imali smo najbolje namjere, ali…”

Iz sarajevske općine Stari Grad oglasili su se nakon što je u medijima objavljena informacija o odluci Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo da sredstva u budžetu ove općine namijenjena za pomoć žrtvama zemljotresa u Turskoj preusmjere na održavanje referenduma o opozivu općinskog načelnika.

Kažu – sada su dužni pojasniti koji su to faktori prethodili toj odluci.

Na početku ističu da, iako je Općina Stari Grad Sarajevo, kao i Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo imala najbolje namjere u pružanju pomoći stanovništvu ugroženom razornim zemljotresima, zbog nedostatka zakonske regulative, kao i jasnih instrukcija viših organa vlasti, uplata sredstava nije mogla biti realizovana.

Nakon što je usvojen zaključak o izdvajanju sredstava za pomoć stanovništvu Turske stardalom u zemljotresu, a cijeneći da je Ministarstvo sigurnosti BiH nadležni organ za ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti zaštite i spašavanja, kao i za koordinaciju provođenja standardnih operativnih procedura prilikom pružanja međunarodne pomoći, Općina Stari Grad Sarajevo obratila se resornom ministarstvu 20.02.2023.godine zahtjevom za precizne instrukcije na koji način, a u skladu sa relevantnim zakonskim propisima, se može izvršiti uplata sredstava Republici Turskoj.

Ministarstvo sigurnosti BiH u odgovoru dostavljenom Općini Stari Grad Sarajevo 02.03.2023. godine navelo je da, shodno ‘Uputstvu za međuresornu koordinaciju prilikom primanja, upućivanja i tranzita međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju’, ovo ministarstvo definiše prijedlog sadržaja međunarodne pomoći koja se nudi državi koja traži istu a uzimajući u obzir i potrebne procedure kao i obrasce koji su sastavni dio navedenog dokumenta, a koja je tretirana prevashodno u naturi, odnosno opremi i sredstvima za zaštitu i spašavanje ili ljudskim resursima”, pojašnjavaju.

Potom navode da Ministarstvo sigurnosti BiH nije dalo jasnu instrukciju Općini Stari Grad Sarajevo na koji način se može realizovati uplata finansijskih sredstava.

Cijeneći da citiranim Uputstvom, kao ni ostalim zakonskim i podzakonskim aktima nema jasno definisanih propisa na koji način se može vršiti uplata finansijskih sredstava sa nivoa lokalne samouprave prema drugim državama, zaključak o uplati pomoći stradalom stanovništvu Turske, i pored najboljih namjera, nije mogao biti realizovan”, naveli su.

U saopštenju se ističe i to da su dešavanja iz maja ove godine i istražne radnje provedene u Općini Stari Grad Sarajevo ukazala su na mogućnost nezakonitog postupanja u brojnim predmetima sa kojima je javnost dobro upoznata.

Upravo iz tog razloga, postoji opravdana sumnja da je prethodni menadžment Općine Stari Grad odluku o pomoći stanovništvu Turske donio ishitreno i bez prethodne provjere zakonskih mogućnosti za njenu realizaciju.

Spremnost i opredijeljenost za pomoć prijateljskom narodu Republike Turske i dalje postoji, ali isključivo u zakonskim okvirima i kada se steknu uslovi i donesu zakoni na nivou države Bosne i Hercegovine”, napisali su.

Tvrde da su netačne i tendenciozne izjave da je za naknade sedam članova Komisije za provođenje opoziva Općinskog načelnika izdvojeno 85.000 KM.

Prema pojašnjenju iz Općine Stari Grad, za potrebe provođenje referenduma za opoziv načelnika u ovoj općini angažovani su:

– 7 članova Komisija za provođenje postupka opoziva i sekretar Komisije,

– 337 članova biračkih odbora

– 86 lica angažovanih za potrebe provođenja referenduma.

Dakle, ukupno je 431 osoba angažovana za rad na provođenju referenduma za opoziv načelnika i za naknade svim ovim osobama izdvojeno je 81.855,83 KM. Što se tiče granta za Općinsku izbornu komisiju (OIK Stari Grad), iznesene su potpuno netačne tvrdnje da je ranije iznosio 155.000 KM, te je uvećan na 175.000 KM.

U budžetu za 2023. godinu grant za OIK Stari Grad iznosio je 20.000 KM.

Nakon što je Centralna izborna komisija BiH donijela odluku o provođenju prijevremenih izbora za općinskog načelnika 29.10.2023. godine naloženo je Općini Stari Grad da osigura sredstva potrebna za provođenje istih, te je dodatnih 155.000 KM obezbijeđeno umanjenjem pozicija budžeta za koje je procijenjeno da neće biti izvršene u planiranom iznosu”, tvrde u današnjem saopštenju iz Općine Stari Grad.