Foto: NAP

Zdravstveni radnici pred Vladom KS: “Ne tražimo povećanje koeficijenata već korekciju satnice”

Ispred zgrade Vlade KS okupili su se zdravstveni radnici noseći transparente sa porukama vlastima: “Budućnost pripada mladima”, “Specijalizacije mladim ljekarima”, “U zdravstvu su minuti važni, a satnice mizerne”…

Protesti su uslijedili nakon višemjesečnih neuspjelih pregovora sa Pregovaračkim timom Vlade KS o povećanju plaće.

Elvedin Vatreš, predsjednik Sindikata medicinskih sestara i tehničara KS, kazao je na protestima da su oni do jutros, do konferencije za medije Vlade KS, očekivali da će resorno Ministarstvo zdravstva i Vlada “imati sluha i razuma”.

Premijer je bukvalno dezavuisan. Kompletna njegova izjava se odnosila na nešto što mi nismo ni tražili. Od decembra do danas naš premijer (Nihad Uk), osoba s kojom trebamo potpisati taj kolektivni ugovor, uopće nije upućen u naše zahtjeve.

Naši zahtjevi nisu koeficijenti, nisu izmjena kolektivnog ugovora, već je to samo usklađivanje sa satnicom, to jeste nastalom situacijom poskupljenja, jednostavno rečeno.

Sam premijer, u svakoj evropskoj državi, kad prati poskupljenja sam predlaže, ne samo zdravstvenim radnicima, nego i drugim budžetlijama, da se podižu satnice kako bi se poboljšao standard življenja cijelog građanstva“, kazao je Vatreš.

Dženana Hrustemović, predsjednica Sindikata KCUS-a kazala je da Sindikat KCUS-a daje punu podršku ovom protestu.

Mi smo i federalna ustanova, ali u ovom momentu podržavamo sve svoje kolege koji su obuhvaćeni ovim protestom, koji traže svoja prava“, kazala je Hrustemović.

Izet Hočko, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS, tokom obraćanja je, između ostalog, kazao da imaju opstrukcije od nekih direktora zdravstvenih ustanova koji su zakazali sastanke u trenutku kada su uposlenici, članovi sindikata, trebali doći na ove proteste.

Radnici u zdravstvu imaju samo jedan zahtjev, a to je povećanje neto satnice sa trenutnih 2,76 na 3,28 KM.

Iz Vlade KS su danas istakli da važeći kolektivni ugovor traje do kraja aprila iduće godine i u ovom trenutku ne postoji nijedan razlog da šest mjeseci ili čak devet mjeseci od kada se počeli razgovori, krenemo u novu proceduru povećanja koeficijenata.

Iz Sindikata navode da oni i ne traže korekciju koeficijenata već neto satnice na nivou KS za zdravstvene radnike sa trenutnih 2,76 na 3,28 KM.

Ovoliko iznose plate u zdravstvenim ustanovama u KS

KCUS – plate

– šefovi organizaconih jedinica 4.555 KM

– ljekar subspecijalista 4.320 KM

– ljekar specijalista 4.086 KM

– ljekar na specijalizaciji 2.551 KM

– magistar farmacije, biolozi i ostali 2.222 KM

– glavna sestra/tehničar 2.329 KM

– medicinska sestra/tehničar VSS bez funkcije 2.167 KM

– medicinska sestra/tehničar 1.762 KM

– rukovodioci sektora 3.132 KM

– rukovodioci službi 2.418 KM

– administrativni i tehnički radnici sa VSS 1.831 KM

– administrativni i tehnički radnici sa SSS 1.300 KM

– KV radnici 1.037 KM

– NK radnici 827 KM

Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš” – plate

– ljekar specijalsita 4.440 KM

– ljekar specijalizant 2.786 KM

– medicinski tehničari VSS 2.580 KM

– medicinski tehničari SSS 1.813 KM

– nemedcinski kada VSS 2.003 KM

– nemedicinski kadar SSS 1.460 KM

– NK 1.040 KM

Plate u Domovima zdravlja slične su kao u Općoj bolnici.

Zavod za transfuziologiju KS – plate

– subspecijalista 3.964 KM

– specijalista 3.694 KM

– doktor medicine 2.327 KM

– radnici VSS 2.014 KM

– radnici SSS i nezdravstveni kadar 2.288 KM

– nezdravstveni kadar SSS 1.663 KM

Zavod zdravstvenog osiguranja KS – plate

– direktor 3.726 KM

– pomoćnik direktora 2.749 KM

– šefovi 2.423 KM

– radnici VSS 2.075 KM

– radnici SSS 1.283 KM

– radnici NK 745 KM