Osuđen direktor “Hadžić gradnje” na godinu zatvora zbog pogibije radnika na gradilištu

Nakon prihvatanja Sporazuma o priznanju krivice, Kantonalni sud u Sarajevu proglasio je krivim Sedina Hadžića, zbog krivičnog djela teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova.

Sedin Hadžić je pravosnažnom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru zbog toga što je kao direktor pravnog lica „Hadžić gradnja“ d.o.o. Sarajevo te kao rukovodilac gradilišta na jednoj privatnoj kući u općini Novi Grad postupio protivno propisima i općepriznatim tehničkim pravilima čime je prouzrokovana smrt jedne osobe.

Kantonalni sud u Sarajevu je na prijedlog Tužilaštva optuženom Hadžić Sedinu izrekao sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja poslova šefa gradilišta u trajanju od 5 (pet) godina od pravomoćnosti presude te na ime imovinskopravnog zahtjeva optuženog obvezao da supruzi preminulog radnika od dana pravomoćnosti presude isplaćuje mjesečno određen iznos u obliku doživotne rente u njenu korist.