Policija objavila sve detalje ubistva na Alipašinom Polju: Žena boravila u Sigurnoj kući, Bećirović višestruki povratnik u činjenju kriminalnih djela

Uprava policije MUP KS objavila je detalje jučerašnjeg ubistva u Sarajevu kada je ubijena E.M., dok je napadač pronađen i lišen slobode nekoliko sati kasnije.

Pronađeno je i njihovo dijete koje je predato Centru za socijalni rad.

PS Novi Grad prostupio je građanin koji je prijavio da se njegova uposlenica E.M. nije pojavila na poslu i da se ne javlja na telefon, te izrazio zabrinutost za njenu sigurnost.

Odmah su na mjesto stanovanja žene E.M., ulica Bosanska, područje općine Novi Grad upućeni policijski službenici, koji su uz pomoć stručnih lica otvorili zaključana vrata stana.

U unutrašnjosti stana zatečeno je beživotno žensko tijelo. Na lice mjesta došla je ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, koja je u 15,00 sati konstatovala smrt žene, za koju je utvrđeno da se radi o E.M., rođenoj 1992. godine.

O svemu navedenom putem telefona, obaviještena je dežurna tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koja je izašla na lice mjesta, te zajedno s policijskim službenici Sektora kriminalističke policije, i uz prisustvo sudskog vještaka medicinske struke, izvršila uviđaj na licu mjesta, u vremenu od 17,15 do 20,15 sati, nakon čega je beživotno tijelo E.M. po naredbi dežurne tužiteljice prevezeno u prosekturu Bare, gdje će biti izvršena obdukcija.

Na osnovu prikupljenih saznanja na licu mjesta, te saslušanja više svjedoka, došlo se do informacija da je oštećena E.M. u navedenom stanu boravila s djetetom, koje je stekla u vanbračnoj zajednici s muškarcem A.B., s kojim je do mjeseca decembra 2022. godine živjela na adresi u ulici Aleja lipa, općina Novo Sarajevo, kada je od strane Službe socijalne zaštite Novo Sarajevo izmještena prvobitno u Sigurnu kuću, a potom u stan u ulici Bosanska, općina Novi Grad Sarajevo.

Dalja saznanja su ukazivala da A.B. boravi u stanu na adresi u ulici Aleja lipa, općina Novo Sarajevo, kao i da povremeno boravi na području općine Centar Sarajevo. Dana 13.11.2023. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo Ubistvo iz člana 166. KZ FBiH na štetu E.M., uz prethodnu saglasnost tužiteljice KTKS, formirani su operativni timovi policijskih službenika Sektora za policijsku podršku i Sektora kriminalističke policije, Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo koji su istovremeno pokrili obje lokacije.

Uz pribavljenu usmenu naredbu dežurnog sudije za prethodni postupak Kantonalnog suda u Sarajevu, u 18.40 sati izvršen je nasilan ulazak u stan u ulici Aleja lipa, općina Novo Sarajevo. Prvo je pronađeno i evakuisano dijete – nepovrijeđeno, koje su pregledali ljekari i preuzeli službenici Službe socijalne zaštite JU „Kantonalog centra za socijalni rad”.

U stanu je zatečen muškarac, za kojeg je utvrđeno da se radi o licu A.B,, a koji je tom prilikom bio naoružan pištoljem, prijeteći da će se ubiti, istovremeno zahtijevajući od policijskih službenika da mu se ne približavaju.

Policijski službenici Sektora za policijsku podršku i Sektora kriminalističke policije, u cilju zaštite života lica A.B., zaštite života prisutnih policijskih službenika, kao i zaštite sigurnosti građana užeg i šireg lokaliteta, preduzeli su sve neophodne kriminalističko-taktičke, te operativne mjere i radnje kako bi se imenovani stavio pod kontrolu i onemogućio u iskazanoj namjeri upotrebe vatrenog oružja, te se otpočelo s pregovorima s imenovanim, a kako bi isti odložio oružje.

Na licu mjesta za potrebe pružanja hitne medicinske pomoći, angažovana je mobilna ekipa ZZ HMP Kantona Sarajevo.

Poduzete mjere su u 19,55 sati rezultirale neutralisanjem neposredne prijetnje za upotrebu vatrenog oružja, gdje je oružje na siguran način oduzeto od A.B., a on stavljen pod punu kontrolu i lišen slobode nakon pružanja ljekarske pomoći.

U cilju rasvjetljavanja i dokumentovanja navedenog krivičnog djela, policijski službenici Odjeljenja za krvne, seksualne delikte i ratne zločine izvršili su pretresanje stana u ulici Aleja lipa, općina Novo Sarajevo i motornog vozila marke Volkswagen, model Golf, koje je koristio osumnjičeni, kojom prilikom su pronađeni određeni predmeti i tragovi koji će se koristiti u daljem toku krivičnog postupka.

Nakon izvršenih hitnih radnji dokazivanja, osumnjičeni A.B. je smješten u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS, dok će u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS biti nastavljena dalja kriminalistička obrada nad istim u cilju dokumentovanja i rasvjetljavanja navedenog krivičnog djela.

Izvršenim provjerama u raspoloživim bazama, za vatreno oružje – pištolj, koje je pronađeno kod osumnjičenog i privremeno oduzeto dana 13.11.2023. godine, utvrđeno je da za istim nije raspisana potraga, niti je predmetno oružje registrovano po bilo kom osnovu.

Izvršenim provjerama u Kaznenoj i operativnoj evidenciji koja se vodi kod MUP-a Kantona Sarajevo, za lice A.B, rođen 1989. godine u Sarajevu, utvrđeno je da je imenovani ubilježen kao osuđivan za krivično djelo: iz člana 222. stav 1. KZ FBiH Nasilje u porodici, presudom Općinskog suda u Sarajevu od dana 26.06.2023. godine na kaznu zatvora u trajanju od dva mjeseca, dok je u Operativnoj evidenciji MUP-a Kantona Sarajevo evidentiran ukupno sedam puta, i to za krivično djelo iz člana 359. KZ FBiH Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti, iz člana 183. KZ FBiH Ugrožavanje sigurnosti, iz člana 239. KZ FBiH Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, iz člana 238. KZ FBiH Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, iz člana 222. Nasilje u porodici.

Kod mjesno nadležnih PU Novo Sarajevo i PU Novi Grad, utvrđeno je da je Općinski sud u Sarajevu izdao Rješenje od 15.12.2022. godine kojim se prema učiniocu A.B, izriču zaštitne mjere:

1. Zabrana približavanja žrtvi nasilja u porodici, nevjenčanoj supruzi E.M., na udaljenosti od 500 metara, u trajanju od 24 mjeseca,

2. Zabrana uhođenja i uznemiravanja osobe izložene nasilju, u trajanju od 24 mjeseca,

3. Obavezan psiho-socijalni tretman nasilne osobe – A.B., u trajanju od 6 mjeseci, a sve od dana donošenja Rješenja.

Za provođenje naloženih mjera Sud je odredio:

Centar za socijalni rad Općine Novo Sarajevo u saradnji sa JU Domovi Zdravlja Sarajevo, RJ Novo Sarajevo, Centar za mentalnu rehabilitaciju na čijem području učinilac nasilja ima prebivalište.

Provjerama u navedenim Policijskim upravama konstatovano je da je postupano po navedenom Rješenju Općinskog suda u Sarajevu.

Policijski službenici Odjeljenja za krvne, seksualne delikte i ratne zločine nastavljaju rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela.