Upitna organizacija javnog dočeka Nove godine u Sarajevu

Pregovarački postupak Grada Sarajevu za nabavku usluga organizacije javnog dočeka Nove 2024. godine u gradu Sarajevu je poništen, javlja Akta.ba.

Kao razlog poništenja navode se dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

U predmetnom postupku javne nabavke, jedan ponuđač je dostavio zahtjev za učešće koji nije prihvatljiv za ugovorni organ, odnosno nije dostavljen u skladu sa Pozivom za dostavljanje zahtjeva za učešće.

Navedeni ponuđač nije ispunjavao uvjete koji se tiču ekonomske i finansijske sposobnosti i i tehničke i profesionalne sposobnosti, te samim tim je neprihvatljiv za ugovorni otrgan, odnosno ugovorni organ nije mogao preću u drugu fazu postupka”, navodi se u poništenju postupka, prenosi Akta.ba.

Inače, ranije je navedeno da je suštinski razlog provođenja Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa jednim ponuđačem postojanje samo jednog ponuđača na tržištu koji može pružiti usluge organizacije dočeka Nove 2024. godine u gradu Sarajevu uz obavezu angažmana navedenih muzičkih grupa.

Podsjetimo, nakon obavljene analize i konsultacija, prezentirana je ideja da se naredna Nova 2024. godina posveti sarajevskoj muzičkoj pop rock sceni.

Idejni koncept bazira se na činjenici da bi se u 2024. godini trebalo obilježiti 40 godina od održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu – Sarajevo ZOI 84.

Uspostavljen je i radni naziv ove ideje “Sarajevska priča” koju bi činile četiri sarajevske grupe Bombaj Štampa, Zabranjeno pušenje, Letu Štuke i Crvena jabuka.