Na carini u Rajlovcu zaplijenjena velika količina ćetenije iz Turske

Federalna sanitarna inspekcija na Graničnom prijelazu Rajlovac – Sarajevo je dana 23.12.2023. godine, zbog neispunjavanja uvjeta za uvoz, zabranila uvoz pošiljke 500 pakovanja ćetenije „Cotton Candy Pistachio“ porijeklom iz Turske.

Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane čije se carinjenje vrši na MC Rajlovac – Sarajevo, uzeti su uzorci kontrolisanog proizvoda.

Laboratorijskom analizom i superanalizom utvrđeno da sadržaj proizvoda ne odgovara Smjernicama o mikrobiološkim kriterijumima za hranu iz 2013. godine koje je donijela Agencija za sigurnost hrane BiH.

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe uvoz zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opšte upotrebe je zabranjen i naređen njihov povrat pošiljatelju, odnosno uništenje, ukoliko povrat pošiljatelju nije moguć.