Opća bolnica dobija najmoderniji ultrazvučni aparat za unapređenje zdravstvene zaštite trudnica i porodilja

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost na Sporazum o finansiranju nabavke modernog ultrazvučnog aparata novije generacije za unapređenje zdravstvene zaštite trudnica i porodilja za JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”.

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković i direktor Opće bolnice Ismet Gavrankapetanović potpisali su Sporazum o finansiranju nabavke ultrazvučnog aparata za šta je izdvojeno 200.000 KM.

Cilj ovog projekta je opremiti ambulantu za planiranje porodice, reproduktivnu endokrinologiju i neplodnost modernim ultrazvučnim aparatom prema svjetskim standardima, unaprijediti zdravlje žena reproduktivne dobi i novorođančadi, podići postojeći nivo pružanja zdravstvene usluge iz oblasti ginekologije i akušerstva u javnom sektoru, te stvoriti preduslove za optimalan pregled u dijagnosticiranju, planiranju tretmana i praćenju problema iz domena reproduktivnog zdravlja pacijentica.

Kako je navedeno tokom potpisivanja Sporazuma, nabavka ultrazvučnog aparata uveliko će olakšati rad navedene ambulante u kojoj je u ovoj godini obavljeno 1.300 poroda.

U dva ginekološka kabineta obavljena su 7.782 pregleda, a u dva akušerska 4.422.

Ovaj aparat omogućit će specijalistima ginekologije i akušerstva dalje usavršavanje iz uže specijalističke oblasti obzirom na tehničke mogućnosti aparata, kao i prenošenje znanja budućim generacijama.