Godišnja konferencija o radu policije: Riješena sva ubistva, evidentirano gotovo 4.000 krivičnih djela, najviše se krade Golf 2

U Sarajevu je danas održana godišnja konferencija o radu policije u KS. 

Komesar Uprave policije KS Fatmir Hajdarević je kazao da je evidentirano 50 posto više napada na policijske službenike u 2023. nego u 2022. godini.

Smanjenje broja evidentiranih krivičnih djela u 2024., rast saobraćajnih prekršaja, povećan broj napada na policijskih službenika, 2469 lica prijavljeno nadležnim tužilaštvima za krivična djela od čega 60 posto povratnika u vršenju istih, 4 ubistva i šest ubistava u pokušaju.

Riješili su sva ubistva. 4645 prekršaja, s 10.161 saobraćajna nezgoda što je za 22 posto više u odnosu na 2022. godine. Oduzeli 82 motorna vozila. 24 napada na policijske službenike što je 50 posto više u odnosu na 2022. 60 kg droge razne“, kazao je komesar.

Kada je riječ o kriminalitetu, evidentirano je blizu 4.000 krivičnih djela.

Evidentirano je 3.869 krivičnih djela. Najveći dio od 55 posto su imovinski delikti. Rast krivičnih djela protiv braka porodice i mladeži. Najviše djela bilo je u najmnogoljudnijoj općini Novi Grad. 1.449 povratnika u činjenju krivičnih djela i to 73 posto imovinski delikti i zloupotrebe droga.

Devet povratnika u maloljetnika u činjenju krivičnih djela. Poseban akcenat opasnost od zloupotrebe opojnih droga. Evidentirano 207 krivičnih djela protiv života. 4 ubistva, 6 ubistava u pokušaju, 75 nanošenje teških tjelesnih povreda. Protiv 16 maloljetnika predat izvještaj nadležnom tužilaštvu“, poručio je Amir Halilović, načelnik sektora kriminalističke policije.

Također, kako je poručeno, u Sarajevu se od automobila najčešće krade Golf 2.

U Sarajevu se najčešće krade Golf 2. Na pres-konferenciji MUP-a KS objavljeno je da je u prošloj godini otuđeno 59 motornih vozila, od čega je većina vozila starija od 17 godina. Prema statistici najviše se kradu Golfovi 2”, poručeno je.