Rade Grujić osuđen na šest godina za zločine protiv čovječnosti, osuđen zbog silovanja kod Zvornika

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Radeta Grujića na šest godina zatvora zbog silovanja u Liplju kod Zvornika 1992. godine.

Sud Bosne i Hercegovine je danas izrekao prvostepenu presudu u predmetu Rade Grujić kojom je optuženi oglašen krivim jer je, na način opisan u izreci presude, počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest godina, u koju kaznu se optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počevši od 2. februara 2023. godine pa nadalje.

Optuženi je oglašen krivim što je, tačno neutvrđenog dana u periodu od aprila do kraja jula 1992. godine, za vrijeme rata u BiH, u okviru širokog i sistematičnog napada paravojnih snaga Teritorijalne odbrane opštine Zvornik, kasnije Vojske Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području opštine Zvornik i sela Liplje, znajući za takav napad i svjestan da njegove radnje čine dio tog napada, kao pripadnik tih snaga, prisilio žensku osobu na seksualni odnos (silovanje).

U istom predmetu, Sud je donio rješenje kojim je optuženom Radetu Grujiću produžen pritvor određen ranijim rješenjem ovog Suda, tako da isti po ovom rješenju može trajati najduže devet mjeseci, odnosno do 29. novembra 2024. godine ili do nove odluke Suda, a najduže do isteka trajanja izrečene kazne zatvora.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH, u roku od 15 dana, od dana prijema pismenog otpravka presude.