Pokret “Za nove generacije” se oglasio o djelovanju s “Trojkom”: “Korektna dosadašnja saradnja, podrška timskom radu”

Upravni odbor Pokreta Za nove generacije održao je sjednicu na kojoj je analizirao učešće Pokreta u radu vlade Kantona Sarajevo u prva četiri mjeseca funkcioniranja nove izvršne vlasti.

Kako navode posebno su analizirane aktivnosti realizirane u resorima Nauke, visokog obrazovanja i položaja mladih, te u finansijama na čijem čelu se nalaze predstavnici ZNGa prof. dr. Adna Mesihović i dr. sc. Afan Kalamujić.

Iz ovog pokreta ističu da su u prva četiri mjeseca osigurana do sada najveća izdvajanja za naučno istraživački rad, te je objavljen i Javni poziv za dodjelu tih sredstava već početkom Marta, što je najranije ikada.

Privode se kraju aktivnosti na pripremi nacrta Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti, a započeta je i realizacija pripreme nacrta druga dva bitna zakona i to Zakona o studentskom standard i Izmjene zakona o visokom obrazovanju.

Uporedo s tim pripremljen je i projekat izrade studentskih kartica, čime će više od 20.000 studenata KSa dobiti svoje bankovne kartice koje će pored određene stimulacije na njihovim računima, uključivati i besplatno vođenje, te veliki broj dodatnih pogodnosti. Pored navedenog realiziran je veliki broj sastanaka sa predstavnicima Akademije nauka BiH, Univerziteta u Sarajevu i drugih univerziteta sa sjedištem u našem glavnom gradu, te predstavnicima naučnih institucija.

Na kraju, formirana je i ekspertna komisija predvođena eminentnim pravnim stručnjacima koja će u budućnosti rješavati nagomilane i novoprispjele predmete i žalbe nastale na osnovu realiziranih inspekcijskih nadzora“, naveli su iz ZNG-a.

Dalje dodaju da je u oblasti finansija u roku usvojen budžet prvi put u zadnjih pet godina, te pripremljen dokument “Budžet za građane” kroz koji transparentno i jednostavno mogu pratiti finansijske planove Vlade KS.

Uspostavljena je i konkretna saradnja sa predstavnicima poslodavaca, te su pripremljene Izmjene zakona o administrativnoj taksi i obezbijeđeno je da se sudska taksa konačno plaća u prostorijama Suda.

Upored s tim, aktivno se radi na optimizaciji postojećih procedura i pripremanju aktivnosti koje će osigurati finansijsku stabilnost Kantona Sarajevo, a koje će vrlo brzo biti predložene partnerima iz vlasti.

Na osnovu navedenoga, Upravni odbor Pokreta za nove generacije dao je punu potporu ministrima iz redova ZNG u njihovim individualnim aktivnostima, ali i njihovom timskom radu u sklopu postojeće Vlade Kantona Sarajevo“, naveli su.

Saradnja s partnerima, tačnije sa strankama Trojke, ocijenjena je kao korektna s tendencijom dodatnog unaprijeđena u posljednjem period, ističu iz ove stranke.

Izdvojene su dvije značajne oblasti u kojima trenutno postoje određena razilaženja i koje će zahtijevati otvoreniji I intenzivniji dijalog. To su trenutne aktivnosti i budući pravci u procesu reforme obrazovanja, za koju je ZNG već ranije najavio da postoje politička i stručna razilaženja, te u realizacija budžeta za 2024. godinu.

S tim u vezi Pokret Za nove generacije je pozvao partnere na dodatni politički dijalog i vjeruje da će u duhu političke saradnje, a u cilju dobrobiti svih građana u Kantonu Sarajevo, postojeće razlike vrlo brzo biti prevaziđena te da će aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo u budućnosti biti još konkretnije I svrsishodnije“, zaključili su.