I Dom naroda usvojio “Adnanov zakon”, do kraja sedmice može biti operisan

Životna priča mladića Adnana Šemića danas je promijenila nakaradne zakonske regulative koje su u Federaciji Bosne i Hercegovine vladale po pitanju transplantacije organa i tkiva.

Nakon Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, večeras je, na hitnoj sjednici, i Dom naroda federalnog parlamenta usvojio Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja po hitnom postupku.

Svi delegati su glasali za, nije bilo suzdržanih, niti glasova protiv.

Vanredne sjednice oba doma uslijedile su nakon priče koja nikoga nije ostavila ravnodušnim, mladića Adnana Šemića iz Mostara, koji ima Wilsonovu bolest, zbog čega mu je potrebna hitna transplantacija jetre.

Iako je našao donora, nije mu bilo omogućeno uraditi transplantaciju jer nisu u krvnom sredstvu, kako predviđa trenutni zakon.

Adnanovo zdravstveno stanje je pogoršano posljednjih dana i upitno svakoga trena.

Podsjetimo, zastupnik u Predstavničkom domu PFBiH Dragan Mioković, danas je saopštio kako će, nakon sjednice Doma naroda, Zakon sutra potpisati i predsjednica Federacije BiH, kao i to da su zastupnici već ostvarili kontakt sa Službenim novinama FBiH i imaju uvjeravanja od njih da će Zakon biti operativan u petak.

Zastupnici uvjeravaju da će cijeli proces transplantacije organa u budućnosti biti teško korumpirati, te da će posebna komisija nadgledati transplantaciju, a komisiju će pratiti posebni multidisciplinarni tim.

Ministarstvo je revnosno radilo na izmjeni ovog člana i oni su se sami kroz obrazloženje ogradili. Dakle, ima multidisciplinarni stručni tim koji prati etičku komisiju. Vrlo je teško korumpirati dati proces. Bilo bi dobro u narednim koracima da se ovo veže za FBiH, da se ne ostavlja puno prostora kantonima”, upozorio je zastupnik Stranke za BiH, Admir Čavalić.

Komisija će provjeravati opravdanost za transplantaciju organa. Može zahtijevati izjave i bankovne garancije da nije dizao kredit, da nije ostvario finansijski benefit u posljednje vrijeme ili tražio donaciju preko nevladinog udruženja, pa da sa tim novcem tako kupi organ”, rekao je pomoćnik ministra zdravstva za pravne poslove i evropske integracije, Vedran Marčinko.