Odbijena disciplinska tužba protiv sutkinje Lejle Numanović, a nakon ubistva Nizame Hećimović

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) odbila je, kao neosnovanu, disciplinsku tužbu za nemar ili nepažnju u vršenju službene dužnosti protiv sutkinje Općinskog suda u Gradačcu Lejle Numanović, potvrdio je za Detektor njen pravni zastupnik Mirnes Ajanović.

Iz Ureda disciplinskog tužioca su ranije pojasnili da se tužba ne odnosi na njenu odluku kojom odbija izreći Nerminu Sulejmanoviću mjere zabrane prilaska i uznemiravanja, kako je u medijima ranije objavljeno, nego zbog nemara u izradi, gdje su kopirani dijelovi iz druge odluke činjenično sličnog predmeta.

Ajanović je rekao da je Disciplinska komisija naznačila da se ubistvo Nizame Hećimović “ne može dovesti u vezu s postupanjem tužene u konkretnom predmetu, a posebno imajući u vidu pogrešnu percepciju javnosti u vezi s okolnostima slučaja, kao posljedicu medijskog izvještavanja“.

Pravni zastupnik sutkinje Numanović kaže da je Komisija navela da je obrazloženje u oba rješenja identično, pri čemu je jedina razlika u dvije riječi u obrazloženju rješenja, a koje se odnose na ime i prezime.

Kako obrazloženje rješenja nije obavezujućeg karaktera, te na način kako je tužena postupila i ispravila grešku tehničke prirode u datim okolnostima kada rješenje nije bilo dostavljeno strankama u postupku, ova komisija ne smatra počinjenjem disciplinskog prekršaja za koji se tužena teretila disciplinskom tužbom.

Svi provedeni dokazi ukazuju na utvrđenje da tužena nije postupala nemarno ili nepažljivo, obzirom da je nakon uočene tehničke greške invalidirala prvo rješenje, te izradila i strankama dostavila ispravljeno rješenje“, citirao je Ajanović dio disciplinske odluke.

Ured disciplinskog tužioca je u završnoj riječi zatražio utvrđivanje odgovornosti, dok je pravni zastupnik Ajanović, zbog nedostatka dokaza, zatražio da se sutkinja Numanović oslobodi disciplinske tužbe.

Sutkinja Numanović je tokom svjedočenja na istom ročištu izjavila da je, prilikom sačinjavanja rješenja za odbijanje zahtjeva za izricanje mjera zabrane Sulejmanoviću, vršila uvid u drugi predmet – što je njen uobičajen način rada s ciljem usaglašavanja sudske prakse.

Nakon što je Sulejmanović u augustu prošle godine ubio suprugu i još dvije osobe, a potom sebi oduzeo život, u različitim medijima navedeno je da je sutkinja Numanović četiri dana prije ubistava donijela rješenje kojim je odbila prijedlog Policijske stanice Gradačac da se Sulejmanoviću izreknu mjere zabrane uznemiravanja, uhođenja i prilaska Hećimović.

Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a.

Ajanović je potvrdio je da još uvijek nije dobio žalbu Ureda disciplinskog tužioca na ovu odluku.