Ovo su dijelovi naše zemlje koje danas očekuju vremenske neprilike

Meteoalarm u regionu upozorava na vremenske neprilike, a crvena upozorenja upaljena su naviše u Srbiji.

U našoj zemlji prema njihovim najavama najviše se kiše očekuje u regionu Banjaluke gdje je upaljen narandžasti meteoalarm i izražena je opasnost od poplava,

Narandžasto upozorenje za regiju Banjaluke

Očekuje se 40 do 70 mm kiše

Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć.

Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

Žuto upozorenje za regiju Prijedora

Očekuje se 30 do 50 mm kiše

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom.

Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

Žuto upozorenje za regiju Višegrada

Očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom.

Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Žuto upozorenje za regiju Foče

Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom.

Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Žuto upozorenje za regiju Mostara

Pljuskovi praćeni grmljavinom

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni.

Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Upozorenje na poplave

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je važno upozorenje građanima i institucijama za period: 02.07. do 03.07.2024.

Prognoziran je porast vodostaja uslijed novih značajnijih padavina na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima Bosne, Sane, Drine i Tinje.

Moguće su bujične i urbane poplave na slivovima rijeka Sana, Sanica i Bliha, na desnim pritokama rijeke Bosne nizvodno od Sarajevskog polja, na slivovima rijeka Gostović, Krivaja, Liješnica, Usora, Spreča, Drinjača i Tinja.

U naredna dva dana prognozirano je vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

Donjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne (na desnim pritokama rijeke Bosne nizvodno od Sarajevskog polja, na slivovima rijeka Gostović, Krivaja, Liješnica, Usora, Spreča), Slivova Sane i Sanice, Slivova Drinjače i Tinje.