Resorno ministarstvo objavilo analizu: Kakvo je stanje u Zavodu Pazarić?

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u skladu sa svojim strateškim opredjeljenjem i potrebama federalnih ustanova socijalne zaštite, u saradnji sa UNICEF-om BiH, izradilo Analizu inicijalnog stanja u Ustanovi za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić.

Analiza je danas prezentovana u prostorijama Federalnog ministarstva, a što predstavlja prvu fazu u procesu transformacije ove Ustanove.

Osnovna svrha Analize jeste prikaz trenutnog stanja Ustanove Pazarić u formalno-pravnom, stručnom, kadrovskom, programskom i korisničkom kontekstu kako bi se stekao jasniji uvid u mogućnosti transformacije Ustanove, saopćeno je iz Federalnog ministarstva.

Federalni ministar rada i socijalne politike, Adnan Delić, predstavnik UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu Marc Lucet i direktor Ustanove Pazarić, Samir Suljagić, izrazili su zadovoljstvo predmetnom Analizom, istaknuvši svoja opredjeljenja za nastavak saradnje u ovom procesu, a koji se nastavlja u drugoj fazi, kojoj slijedi utvrđivanje Metodologije rada na izradi Plana transformacije Ustanove Pazarić.

Cilj Analize bio je pripremiti početne ulazne podatke za razvoj detaljnog Plana transformacije Ustanove, koji će uključivati jasno definisane potrebne aktivnosti, kako bi se osigurala veća kvaliteta pružanja podrške sadašnjim korisnicima, te osigurala prevencija institucionalizacije budućih korisnika s naglaskom na prevenciju institucionalizacije djece, kao i omogućila deinstitucionalizacija dijela korisnika u nove usluge pod ingerencijom Ustanove Pazarić.

Ove usluge će biti osigurane u zajednicama, kao što su male stambene zajednice, specijalizirano hraniteljstvo, zaštitne radionice, mali porodični domovi, personalna asistencija, stanovanje i zapošljavanje uz podršku“, navodi se u saopćenju Federalnog ministarstva.

Iz Ministarstva dodaju da su kroz prezentaciju ove Analize predstavljeni najvažniji rezultati.

Najvažniji rezultati predmetne Analize obuhvataju značajan broj neselektivno zaposlenog i neadekvatnog kadra u Ustanovi Pazarić, a na koji se troši 73 posto budžeta ove Ustanove, kao i struktura budžeta i Plan rada, koji ne prepoznaje razvojne i inovativne mjere, a što se u konačnici odražava na kvalitet i metodologiju donošenja Plana rada i pružanja usluga korisnicima. Jedna od značajnih stavki jeste izostanak donošenja podzakonskih akata iz oblasti zdravstva, obrazovanja i pravosuđa“, stoji u saopćenju.

Također, naglašena je potreba uvođenja MKF standarda na svim nivoima vlasti u FBiH, jer upravo ovaj standard predstavlja prevenciju deinstitucionalizacije, što će u konačnici olakšati rad centara za socijalni rad, kao i približiti put korisnika od jedinice lokalne samouprave do same Ustanove, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.