UNSA danas bira novog rektora

Izborna sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu održava se danas od 10:00 sati u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Na izbornoj sjednici Senata kandidati za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu javno će prezentirati programe rada za mandatni period 2024–2028. godine.

Kandidati za izbor na funkciju rektora (prema redoslijedu dostavljanja prijava) su:

Prof. dr. Almira Hadžović-Džuvo, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Medicinskog fakulteta i

Prof. dr. Tarik Zaimović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta.

Nakon prezentacije programa rada kandidata za izbor rektora, Senat na istoj sjednici bira rektora, a proceduru glasanja provodi komisija koja se imenuje na toj sjednici.

Rektora bira Senat tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova Senata.

Rektor se bira na mandatni period od četiri godine.

Mandat rektora, u pravilu, započinje 1. oktobra u godini u kojoj je izabran, a prestaje 30. septembra u godini u kojoj mu ističe mandat, saopćeno je iz UNSA.