Kanton Sarajevo bi na proljeće trebao dobiti socijalnu kartu

Danas je u prostorijama zgrade Kantona Sarajevo prezentovan pilot-projekt „Izrada socijalne karte Kantona Sarajevo“. Socijalna karta će, kako je istaknuto u Vladi KS, doprinijeti uvid u postojeće demografsko, socio-ekonomsko stanje građana Kantona Sarajevo, te preciziranje broja stanovnika koji su u stanju socijalne potrebe.

Prisutnima se obratio Malik Garibija, ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, dr. Žarko Papić član Stručnog tima, Dino Nikšić koordinator tima za izradu socijalne karte, predstavnica OSCE-a Inela Hadžimešić i partneri iz njemačke firme RegioKontext, koja se bavi društvenim i socijalnim istraživanjima, kao i istraživanjem siromaštva. Čitav projekat je podržan od Njemačke vlade.

„Vlada je imenovala tim u maju prošle godine, i od tada imamo sedmične sastanke, koji su radnog karaktera. Pilot je urađen u svim opštinama i u svim mjesnim zajednicama Kantona Sarajevo. Htjeli smo da dobro testiramo teren i da vidimo koje nas poteškoće čekaju na terenu. 2020. godine mi planiramo da sprovedemo glavno istraživanje koje će u suštini biti socijalna mapa, ili socijalna karta. Glavno istraživanje će početi na terenu čim to vremenske prilike dozvole, najvjerovatnije u aprilu. Kompletan projekat je dosad bio pilot, a radili smo i na razvoju aplikacije za digitalni unos podataka. Uočen je problem da korisnici prava i usluga vrlo često nisu na adresama na koje su prijavljeni. To može značiti i da ne žive u BiH, da ih nismo zatekli na kućnoj adresi taj dan, ali isto može biti i da rade vani. Cilj pilota nije bio da mi ustanovimo neke stvari vezano za socijalna davanja ili generalno za socijalnu mapu. Cilj je bio da utvrdimo da li je valjanost upitnika aplikacije mogućih problema na terenu i da vidimo šta nas čeka u glavnom istraživanju. Aplikacija i upitnik su u potpunosti pokazali svoju valjanost i bit će korišteni tokom glavnog istraživanja“, rekao je Dino Nikšić, koordinator tima za izradu socijalne karte.

Žarko Papić je u svom obraćanju istakao da mi ne znamo koliko je siromaštvo u BiH, a razlog je taj što zvanične statističke agencije koriste potpuno pogrešnu metodologiju.

„Suština problema je naravno odnos sistema socijalne zaštite i siromaštva. Mi ne znamo koliko je siromaštvo u BiH. Zašto ne znamo? Zato što zvanične statističke agencije koriste potpuno pogrešnu metodologiju i lažiraju, konsekventno se pojavljuje pogrešan podatak o siromaštvu u BiH. Kojoj politici odgovara da zamagli socijalnu situaciju u BiH? Pa ovoj politici koja je na vlasti. Nemoguće je pričati o reformi sistema socijalne zaštite bez opštih, korektnih podataka i bez korektne metodologije računanja siromaštva”, pojasnio je Papić.

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija je rekao da je „Kanton Sarajevo na inicijativu tadašnje ministrice, 2001. godine pokrenuo projekat socijalne karte. Radilo se mnogo na njemu, međutim došlo je do smjene vlasti i projekat je nakon toga zastao”.

Na pitanje ukoliko dođe do smjene vlasti da li će se projekat zaustaviti, ministar Garibija je rekao da je tim zajedno sa ekspretima spreman da radi na ovome, ali da je samo potrebna politička volja. Istakao je da su oni sve alate osigurali, koji su potrebni za završetak ovoga projekta.