preduzetnik 1900×998 c

Novo Sarajevo: Javni poziv mladima za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu

Općina Novo Sarajevo i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade SAD u BiH, objavili su Javni poziv mladim osobama za prijavu na učešće u CEFE Programu poduzetničke podrške.

Kroz ovaj Program polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina, podrška u izradi biznis plana i registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska i dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške preduzetništvu.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 21.02.2020. godine u prostorijama Općine Novo Sarajevo – Protokol Općine Novo Sarajevo ili na email lokalni.razvoj@novosarajevo.ba.

Tekst Javnog poziva u cijelosti, kao i dodatne informacije o programu, te Formular za apliciranje moguće je preuzeti na web stranici Općine Novo Sarajevo (www.novosarajevo.ba) i Udruženja trenera CEFE u BiH (www.cefebih.org) i na info-pultu u Općine Novo Sarajevo.