Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu trebao bi biti usvojen ovog mjeseca

Budžet Kantona Sarajevo za 2020.godinu, kao i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta trebali bi se pred zastupnicima Skupštine naći u ovom mjesecu.

Ovo je na današnjem sastanku sa predstavnicima sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture u KS Saudinom Sivrom i Farukom Bešlićem, najavio predsjedavajući Skupštine KS Mirza Čelik.

Istakao je kako se nada da će Budžet biti usvojen, kako bi se moglo započeti s vrlo važnim projektima za građane Kantona Sarajevo.

Predstavnici sindikata su poručili kako je njima vrlo važno da uspostave socijalni dijalog, kako bi zajedno došli do rješenja koja će biti povoljna za sve uposlene u obrazovanju.