Javni poziv za podršku aktivizmu mladih

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetskog granta za podršku aktivizmu mladih. Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Centar i ostaje otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška finansijskih sredstava za ovu namjenu.

Pravo prijavljivanja mogu ostvariti srednje škole i visokoškolske ustanove sa područja općine Centar i udruženja studenata.

Novčana sredstva za aktivizam dodjeljivati će se za finansiranje odlaska na ekskurzije, ljetne škole, studijska putovanja i slična putovanja/skupove, a na osnovu potpisanog sporazuma sa Općinom Centar Sarajevo.

Podnosioci zahtjeva koji ostvare novčanu podršku obavezni su sa svojim radno sposobnim učenicima/studentima učestvovati u ekološkim akcijama čišćenja javnih površina koje organizuje i sprovodi Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar, kao i drugim aktivnostima koje utiču na podizanje ekološke svijesti mladih.

Iznos nepovratnih sredstava koji se može dodijeliti u jednoj godini je do 2.000 maraka za putne troškove odlaska na ekskurziju za srednje škole i do 1.500 maraka za studente za odlaske na takmičenja, ljetne škole i slična putovanja.

Podnosioci prijave na javni poziv obavezni su dostaviti dokaz da je aktivnost planirana godišnjim planom i programom rada, a ukoliko se sredstva traže za finansiranje ekskurzija. Ukoliko se radi o udruženju studenata potrebno je dostaviti Rješenje o registraciji kao i motivaciono pismo za učešće u aktivnostima (ljetna škola, takmičenje, studijska putovanja i slična putovanja/skupovi).

Zahtjev sa dokumentacijom se podnosi Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti, putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, Mis Irbina 1.

Zahtjev treba podnijeti najmanje 30 dana prije početka aktivnosti za koju se traži finansiranje, a može se aplicirati samo jednom u toku kalendarske godine.

Tekst javnog poziva, kao i potrebni obrasci dostupni su na općinskoj web stranici.

Za sve dodatne informacije zainteresirani mogu pozvati broj telefona 033/562-474.