Općina Novi Grad sufinansira prevoz 117 djece sa posebnim obrazovnim potrebama

Općina Novi Grad i ove će godine sufinansirati prijevoz učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćama u kretanju i njihove pratioce.

Tim povodom načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić potpisao je sporazume za sufinansiranje prijevoza učenika sa područja općine Novi Grad koji pohađaju pet specijaliziranih javnih ustanova.

Sporazumi su potpisani sa predstavnicima Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”, Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju.

Ovim projektom Općina će sufinansirati prijevoz 117 djece i 27 njihovih pratilaca, u vidu osiguranja sredstava za nabavku kupona i prijevoza privatnim vozilima. Osim toga, osiguran je i besplatan prijevoz učenika predškolskog uzrasta, kao i studenata koji pohađaju visokoškolske ustanove, a koji nisu obuhvaćeni zakonskim rješenjima.

Adisa Šuman, pomoćnica općinskog načelnika za obrazovanje, kulturu i sport, kazala je da će Općina i ubuduće finansirati troškove prijevoza naših najmlađih sugrađana sa teškoćama u kretanju predškolskog uzrasta, ali i studente sa poteškoćama u kretanju koji nisu obuhvaćeni postojećim Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju.

To je jedan od načina da im pomognemo u svakodnevnom kretanju do škole i nazad”, istakla je Šuman.

Inga Biščević, direktorica Škole za srednje i stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, koja ima oko 80 učenika, istakla je značaj projekta finansiranja prijevoza učenika i njihovih pratilaca, kojim se uveliko olakšava nastavni proces i njegovo nesmetano odvijanje.

To je važno iz razloga što većina naših učenika dolazi iz socijalno ugroženih porodica, tako da je ova podrška od velikog značaja. Inače ova Općina niz godina pruža različitu podršku svim aktivnostima kada su u pitanju djeca sa teškoćama u razvoju. Ovom prilikom želim da se zahvalim Općini i nadam se da će ovo ostati praksa i ubuduće kako bi našim učenicima osigurali nesmetano školovanje”, rekla je Biščević.

Podrška jedinoj ustanovi u BiH za obrazovanje slijepih i slabovidnih učenika

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu smješten je na području općine Novi Grad, ima 50 učenika, dok putem mobilnog tima pruža podršku slijepoj i slabovidnoj djeci i omladini u drugim bh. gradovima, od Trebinja, Čapljine do Brčkog.

Direktor Centra Azur Kuduzović ističe dugogodišnju saradnju sa ovom lokalnom zajednicom kroz podršku mnogobrojnim projektima koje je Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu realizirao, a ovo je samo nastavak dobre saradnje, gdje Općina pruža podršku jedinoj ustanovi za obrazovanje slijepih i slabovidnih učenika osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Vodeći se primjerom naše Općine, trebalo bi da se i ostale općine i gradovi ugledaju na ovakvu vrstu saradnje kojom zajedno sa lokalnom zajednicom pružamo podršku učenicima iz svih dijelova BiH. Ta vrsta saradnje je izuzetno važna, jer sve kreće od lokalnog nivoa, pa dalje ide prema višim nivoima”, kaže Kuduzović.

Kuduzović naglašava da sistem nažalost nije prepoznao potrebe ove djece, te da nedostaje ministarstvo obrazovanja na državnom nivou, jer se uglavnom sve što rade svodi na entitetske nivoe i tu se praktično sve završava, ali djeca generalno imaju potrebu i za brajevim pismom, disciplinama kao što je orijentacija i kretanje, odnosno upotreba bijelog štaba, programiranim vježbanjem vida i sl.

Ono što naša škola nudi, treba i ostalim gradovima u BiH. Nažalost pokazalo se da inkluzija u ovom slučaju djeluje, i mi smo za inkluziju, ali ona mora imati dijete za prioritet. Dakle, dijete mora biti prioritet toj inkluziji, na prvom mjestu mora biti potreba djeteta”.

“Imam osjećaj da su djeca sa senzornim teškoćama, slijepa, slabovidna i gluha i nagluha, uvijek na margini svih tih projekata, a akcenat se stavlja na djecu sa intelektualnim teškoćama, što je svakako možda i najzahtjevnija populacija, ali teškoće djece sa senzornim teškoćama, iako su intelektualno zdrava, zahtijevaju dodatnu dozu složenosti u radu sa njima. Oni zahtijevaju posebnu pripremu po osnovu prilagođavanja materijala da bi funkcionirali u punom kapacitetu”, pojašnjava Kuduzović.

Tokom potpisivanja sporazuma, predstavnici specijaliziranih ustanova iskazali su problem nedostatka kadra osposobljenog za rad sa djecom sa poteškoćama, defektologa, edukatora i rehabilitatora, a kojih trenutno nema i na evidenciji Biroa za zapošljavanje, saopćeno je iz Općine.