Općina Novo Sarajevo će sufinansirati troškove vantjelesne oplodnje

Budžetom Općine Novo Sarajevo za troškove vantjelesne oplodnje, u toku 2019. godine, predviđena su sredstva u iznosu od 50.000 KM.

U skladu sa Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje, koje je donijelo Općinsko vijeće na 19. sjednici održanoj dana 31.05.2018.godine, propisano je da se dodjeljuju sredstva za sufinansiranje troškova vantjelesne na sljedeći način:

I pokušaj iznos – 2.000 KM (nakon dostavljanja dokaza o uplati od strane Zavoda),
II pokušaj iznos – 1.000 KM, (nakon dostavljanja dokaza o uplati od strane Zavoda),
a za III pokušaj (u slučaju da su odbijeni od strane Zavoda), dodjeljuju se sredstva u iznosu od 2.000 KM.
Služba za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica Općine Novo Sarajevo je, tokom prošle godine, riješila 21 zahtjev.

Od toga, petnaest se odnosilo na I pokušaj vantjelesne oplodnje, pet na II pokušaj vantjelesne oplodnje, a jedan na III pokušaj vantjelesne oplodnje.

O izvršenim postupcima sufinansiranja vantjelesne oplodnje, Općina Novo Sarajevo je obavještavala i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

U toku 2019. godine, po osnovu sufinansiranja troškova vantjelesne oplodnje, isplaćena su sredstva u iznosu od 37.000 KM.

Više osoba se putem telefona ili ličnim dolaskom u prostorije Službe za socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica Općine Novo Sarajevo interesovalo o mogućnostima sufinansiranja i upućeni su na koji način mogu ostvariti navedeno pravo.