Počela obuka članova Mobilnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Vlada KS dala je saglasnost za formiranje Mobilnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo.

S tim u vezi, odobreno je angažovanje 20 psihologa, 20 defektologa i 20 logopeda, te su konkursne procedure za prijem navedenog kadra u školama završene.

U svrhu podrške inkluzivnim procesima i promociji socijalne inkluzije, stručni mobilni tim je obavezan graditi vlastite kapacitete za rad s različitostima, te poticati rast, učenje i postignuća djece s teškoćama“, kazali su iz Vlade.

Stručni rad članova i članica Mobilnog tima podrazumijeva razumijevanje principa i filozofije inkluzivnog obrazovanja, odgovornost i etičnost, timski rad i partnerstvo s porodicom i lokalnom zajednicom, planiranje i praćenje, stručnu pomoć i podršku djetetu, roditeljima i kolegama, te lični i profesionalni razvoj.

Osim rada i podrške djeci, članovi Mobilnog stručnog tima značajan dio svog profesionalnog angažmana posvjećuju građenju partnerskih odnosa s roditeljima/starateljima i kolegama, uspostavljanju saradnje sa sektorima zdravstva i socijalne zaštite, organizacijama osoba s invaliditetom i stručnim udruženjima. Članovi Mobilnog tima pružat će stručnu podršku predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama“, dodaju iz Vlade KS.

Obuka članova ovog stručnog tima počela je danas u OŠ “Edhem Mulabdić“, nakon čega će kandidati dobiti certifikate o uspješno završenoj edukaciji za članove Mobilnog tima. Edukacija se realizira na osnovu Programa obuke mobilnih stručnih timova u Kantonu Sarajevo, a edukatori su prof. dr Lejla Kafedžić, doc.dr Sandra Bjelan-Guska i mr. Zumreta Jejna.

Također, Ministarstvo je pripremilo Program edukacije za asistente zaposlene u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, edukacija angažovanih asistenata u odjeljenju/grupi će se realizirati u periodu od 17. do 26. februara 2020. godine, prema rasporedu koji je dostavljen školama. Asistenti će dobiti certifikate o uspješno završenoj edukaciji za asistente. Edukacija članova mobilnih timova i asistenata će se vršiti kontinuirano, saopćila je Vlada KS.