Stari Grad: Počela edukacija o znakovnom jeziku općinskih uposlenika i učenika osnovnih škola

Počela je edukacija općinskih uposlenika i učenika iz osnovnih škola sa područja općine Stari Grad o osnovama znakovnog jezika. Projekat Općina realizuje putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport, a u saradnji sa Udruženjem gluhih Kantona Sarajevo.

Edukaciju vodi Jasminka Proho, socijalni radnik i tumač znakovnog jezika iz Udruženja gluhih KS. Proho je na početku predavanja kazala da su oba njena roditelja gluha, te da je iz tog razloga naučila znakovni jezik i to znanje odlučila dijeliti sa ostalima.

Znakovni jezik je jezik u svakom smislu riječi. Poznavanje tog jezika je izuzetno važno s obzirom da u BiH ima oko 70 000 osoba sa oštećenjem sluha, te je socijalna inkluzija tih ljudi od velikog značaja. Trebamo se potruditi da se ti ljudi osjećaju ugodno u komunikaciji sa svojim sugrađanima, a naročito kada dođu u Općinu da rješavaju egzistencijalne i bitne potrebe“, naglasila je Proho.

Cilj ovih predavanja je i razbijanje predrasuda o tim ljudima, usvajanje osnova znakovnog jezika i uklanjanje straha od komunikacije sa gluhim osobama.

Kroz dva mjeseca namjeravamo učenike i općinske uposlenike upoznati sa vještinama prve komunikacije, odnosno davanje zadovoljstva da su u stanju pomoći gluhim osobama“, dodala je Ploho.

Znakovni jezik ima oko 6.000 znakova, a u komunikaciji se koristi nekih 3.000. Iako se misli da je znakovni jezik univerzalan, Ploho pojašnjava da to nije slučaj.

“Kao što u normalnim glasovnim jezicima imate dijalekte, tako je slučaj i u znakovnom jeziku, te ovdje u BiH imamo jako bogat dijalekat. Ipak postoji jedna oblast poput internacionanog znakovnog jezika, kojeg razumuju skoro sve gluhe osobe svijeta“, pojasnila je.

Na predavanju smo zatekli i učiteljicu iz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija“ Rasihu Bučo, koja je pohvalila ovu incijativu i projekat.

Pored uobičajenih nastavnih aktivnosti vodim i sekciju mali hor sa kojim sam imala određene tačke na znakovnom jeziku. Sada sam dobila odličnu priliku da konkretno naučim osnove tog jezika. Djeca sa kojom radim u horu su još uvijek mala da prisustvuju ovoj edukaciji, ali ću im u učionici prenositi stečeno znanje“, rekla je učiteljica Bučo.

Za učenicu četvrtog razreda OŠ “Hamdija Kreševljaković“ Saru Skula i učenicu osmog razreda OŠ “Saburina“ Lamiju Mušović časovi znakovnog jezika su nešto sa čime se prvi put susreću, a nadaju se da će vrlo brzo usvojiti osnove. Predavanju su prisustvovali i uposlenici Općine Stari Grad, saopćila je ova Općina.