Volkswagen plaća odštetu u vrijednosti od 830 miliona eura

Udruženje potrošača Njemačke i kompanija Volkswagen postigli su sporazum i ovaj proizvođač će morati zbog “prljavih dizel automobila” kupcima isplatiti odštetu u vrijednosti od 830 miliona eura, prenosi Aljazeera Balkans. 

To znači da će više od 260.000 ljudi biti kompenzovano, a “paketi” će iznositi od 1.350 do 6.858 eura, što je, kako navodi udruženje potrošača, oko 15 posto od originalne cijeene.

Ukoliko kupac nije zadovoljan nagodbom, može da je odbije i ode na sud u vlastitoj režiji, ali je ovo ipak bilo brzo i sigurno rješenje.

Kupci odluku moraju da donesu do 20. aprila 2020. godine, ali u svakom trenutku mogu da kontaktiraju svog advokata i te troškove će pokriti Volkswagen, ali ne u većem iznosu od 190 eura i to samo ukoliko kupac odluči da prihvati nagodbu.

Paket kompenzacije odnosi se na stanovnike Njemačke koji su kupili Volkswagen automobile sa dizel motorom najkasnije 31. decembra 2015. godine i oni će od Volkswagena dobiti pismo u kojem će sve biti objašnjeno, kao i PIN kod kojim će dobiti posebne informacije o paketu, na web stranici kompanije.