Sarajevski operni pjevači snimili “Izolacijski Funiculi”

Sarajevski operni pjevači i pijanistica snimili su i na YouTube objavili, kako je navedeno, šaljivi prepjev čuvene napolitanske pjesme Funiculì, te je nazvali Izolacijski Funiculì.

Tekst je napisala Aida Mušanović Arsić, a solisti su Adema Pljevljak Krehić, Aida Čorbadžić, Katarina Kikić, Melisa Hajrulahović, Denis Isaković, Jasmin Bašić, Leonardo Šarić, Marko Kalajanović.

Svi video zapisi su snimani mobilnim telefonima u domovima, za vrijeme izolacije zbog COVID 19 pandemije.

Na ovaj način operni pjevači i pijanistica željeli su oraspoložiti sve ljubitelje opere, te su im i poručili da ostanu u svojim domovima i poštuju naredbe nadležnih.