Više od 100 volontera civilne zaštite u akciji dezinficiranja najfrekventnijih lokacija u Novom Gradu koja će se ponavljati svakih 48 sati

Više od stotinu volontera Civilne zaštite i povjerenika mjesnih zajednica općine Novi Grad Sarajevo, vrše dezinfekciju najfrekventnijih lokacija i ulaza u objekte u naseljima širom Novog Grada.

Aktivnosti se provode na prostoru svih 28 mjesnih zajednica, gdje se vrši dezinfekcija ulaza u prodajne objekte, institucije, apoteke, banke, zatim haustora i liftova u stambenim zgradama, kao i rukohvata, klupa za sjedenje i javnih površina kojima svakodnevno prođe veliki broj naših građana. Do sada je dzinficirano više od stotinu haustora, policijske stanice, domovi zdravlja, ambulante i druge ustanove na području općine.

Dezinfekcija se vrši u kontinuitetu kako bi se prvobitno dezinificirane lokacije, nakon 48 sati ponovo dezinficirale, jer je sa takvim kontinuitetom vršenja dezinfekcije moguće postići najbolje mjere zaštite od širenja koronavirusa i zaštite zdravlja naših stanovnika.

Ova aktivnost, jedna je u nizu preventivnih mjera koje Štab civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo svakodnevno provodi sa ciljem smanjenja opasnosti od širenja zarazne bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom na području naše općine.
Preventivne aktivnosti na području Novog Grada provode se od početka marta, odnosno još prije proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom virusa korona.

Ekipe Civilne zaštite ranije su izvršile pranje i dezinfekciju saobraćajnica, trgova, šetnica, sportskih i dječijih igrališta, parkovskih i drugih javnih površina na široj teritoriji općine Novi Grad.

Također je urađena i dezinfekcija šatora za trijažu pacijenata kod Doma zdravlja “Novi Grad” i Medicine rada na Otoci, te prostora ispred i oko ovih zdravstvenih ustanova, kao i Gerontološkog centra u Nedžarićima.

Mjere koje se provode na poboljšanju higijensko-epidemiološke situacije na teritoriji općine Novi Grad, bit će nastavljene sve dok traje opasnost od širenja zaraze.