Dom zdravlja KS ukida call centar Zdravstveno savjetovalište

Zbog racionalizacije i normalizacije rada u JU Dom zdravlja KS, a na osnovu procjene trenutne epidemiološke situacije, od utorka 12. maja 2020. godine ukida se dosadašnji call centar Zdravstveno savjetovalište.

Svi telefonski pozivi u vezi zdravstvenog savjetovanja u narednom periodu ostvarivat će se u okviru normalnog rada svih Organizacionih jednica i ambulanti porodične/obiteljske medicine u sastavu JU Dom zdravlja KS.

Psihosocijalno savjetovalište u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom u narednom periodu telefonske savjete građanima Kantona Sarajevo pružat će na broj 062 379 958, umjesto na dosadašnje telefonske brojeve 033 704 824 i 033 704 826 koji se ukidaju od utorka, 12. maja 2020. godine. Navedeni telefonski broj bit će dostupan korisnicima 24 sata.

Jedinstveni COVID-19 telefonski broj 081 920 333 bit će i dalje otvoren za građane Kantona Sarajevo, navodi se u obavještenu Press službe JU Doma zdravlja KS.