Škriljelj: O dodatnom ispitu za studente nakon analize rezultata junsko-julskog roka

Senat Univerziteta u Sarajevu na sljedećoj sjednici tog tijela u narednu srijedu povući će zaključak o dodatnom ispitnom roku za studente, potvrdio je rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.

On je kazao da su svi zaključci doneseni uz dogovor sa Studentskim parlamentom pa će tako i biti sa odlukom o dodatnom ispitnom roku.

“Nakon što sumirano rezultate i izvršimo analizu tih rezultata junsko-julskog roka i kakva je prolaznost donijet ćemo odluku o dodatnom roku za studente u septembru”, kazao je Škrijelj.

Kada je riječ o školarinama i situaciji oko pandemije koronavirusa i teškoj ekonomskoj situaciji, Škrijelj je kazao da odluku o eventualnom smanjenju visokih školarina donosi Osnivač odnosno Vlada KS.

“Te školarine su uvedene uz saglasnost Vlade KS, ukoliko se Vlada i Skupština odluče da se umanje školarine koje su visoke na pojedinim fakultetima, onda će Vlada morati riješiti pitanje budžeta. Mora se kompenzirati ono što je bilo planirano budžetom za 2020. i 2021. Godinu”, kazao je Škrijelj za BHT.