Na današnji dan preminuo arhitekt koji je izgradio Zemaljski muzej BiH, Karlo Paržik

Karlo Paržik, češki arhitekta, rođen je u selu Veliš blizu grada Jičín, u Kraljevini Češkoj 1857. godine. U Češkoj je završio srednju građevinsku školu i nastavio školovanje na studiju arhitekture na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču.

U Sarajevo je došao sa 26 godina, gdje je djelovao gotovo 60 godina. Zalagao se za očuvanje historijskog dijela grada i predlagao izgradnju novih dijelova grada od Koševa prema Sarajevskom polju. Gradio je i u Dalmaciji, Zagrebu i Beogradu, a u Sarajevu projektovao. Nakon smrti njegovog sina Marijana jedini preživjeli član je njegov unuk Emil Paržik koji danas živi skromno jer je nakon drugog svjetskog rata porodici Paržik oduzeta imovina.

Karlo Paržik je dao svoj lični pečat i veliki doprinos urbanizaciji i izgradnji Sarajeva za vrijeme austrougarske okupacije.

Najpoznatija djela: Zemaljski muzej u Sarajevu, Aškenaška sinagoga u Sarajevu, Crkva sv. Josipa u Sarajevu, Šerijatska sudačka škola u Sarajevu, Narodno pozorište u Sarajevu, Marijin dvor, nova katolička crkva Uznesenja BDM u Olovu, Vladikin dvor u Mostaru, katoličke crkve Presvijetlog Srca Isusova u Brčkom, Gradska vijećnica u Sarajevu, katolička crkva Uznesenja Marijina na Stupu,…

Umro je u Sarajevu, 16. juna 1942. godine.

Izvor: Historija.ba