KJKP ViK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema u nekoliko ulica u Sarajevu

Danas će se izvoditi radovi na održavanju vodovodnog sistema u nekoliko ulica u Sarajevu.

Dana 11.06.2020. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Ljubljanska, Trg sarajevske olimpijade, Svrake IV, Tepebašina, Dajanli Ibrahimbega, Teočačka, Rudnik, Tukovi, Sastavci, Uglješići, Muhidina Čomage, Mitra Šućura, Tinjak, Arnaudija, Poligonska, Dobrinjske bolnice, Ante Babića, Nerkeza Smalagića, Jukićeva, Enesa Herića, Rogatička i Vitkovac čikma.

Okončanje radova očekuje se u popodnevnim satima.