Grad Sarajevo finasijski podržao vjerske zajednice i crkve

Abdulah Skaka, gradonačelnik Sarajeva, danas je u Vijećnici potpisao ugovore o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu sa predstavnicima Islamske zajednice i Jevrejske vjerske zajednice, te Katoličke i Pravoslavne crkve.

“Sarajevo je uvijek bilo primjer multikulturalnosti i multireligioznosti, a tome svjedoče njene bogomolje koje su gotovo jedna pored druge i sve su od historijskog značaja. Naše kulturno i nacionalno blago dužni smo čuvati i baštiniti. Kao i do sada, Grad će i ubuduće u okviru svojih mogućnosti nastaviti da pomaže vjerske zajednice i crkve”, poručio je Skaka.

Finansijska podrška Grada namijenjena je za sanaciju, zaštitu, adaptaciju i restauraciju vjerskih objekata, kao i realizaciju projekata i drugih aktivnosti vjerskih zajednica i crkvi.